Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kvalita světla a zvýšená teplota - faktory ovlivňující různé charakteristiky asimilačního aparátu rostlin
Id projektuSGS09/PřF/2015
Hlavní řešitelMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů oboru Biofyzika v magisterské a doktorské formě (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU) do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky. Zapojení studentů do významné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících diplomových a disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2015).