Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sorpční vlastnosti materiálů na bázi silikátů
Id projektuSGS08/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na studium sorpčních vlastností materiálů na bázi silikátů. Jako silikátové materiály budou využity strusky (ocelárenská a vysokopecní), případně jejich upravené ekvivalenty. Charakterizace materiálů bude prováděna rtg difrakcí, infračervenou spektroskopií, termickou analýzou a bude změřen specifický povrch. Sorpční vlastnosti silikátových materiálů budou studovány v roztocích vybraných kovů. Získaná data budou cennými informacemi v oblasti využití sekundárních produktů metalurgické výroby jako sorbentů pro odstranění kationtů kovů z vodných roztoků.