Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zuzana Navrátilová


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 308, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2195
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1977 – 1982Ing., VŠCHT Pardubice, obor Technická a analytická chemie
1973 – 1977Gymnázium Jaroměř

Kvalifikace

2006Habilitace docentem analytické chemie, Univerzita Pardubice
1990Ph.D. (CSc.) obor analytická chemie, UK Praha

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2006 – dosudOstravská univerzita
1993 – 2005Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
1982 – 1992Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV, Ostrava

Odborné zaměření

Analytická chemie
Elektroanalytické metody

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – 2011člen akademického senátu PřF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost chemická
Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické 2011 - 2017

Jazykové znalosti

AngličtinaVšeobecná státní zkouška


Všechny publikace

Mucha, M., Bláhová, L., Navrátilová, Z., Pešová, K., Juřica, T. a Kolničenko, D. Utilization of Blast Furnace Slag for Immobilization of Copper Ions from Solution. INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY. 2019, 43(1), s. 25-30. ISSN 1640-4920.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Budzyń, S. a Tora, B. Industrial Wastes as Potentional Sorbents of Heavy Metals. Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 2018, 1(leden-červen), s. 61-66. ISSN 1640-4920.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M., Navrátilová, E. a Neděla, V. Influence of the slags treatment on the heavy metals binding. International Journal of Environmental Science and Technology. 2018, č. 15, s. 697-706. ISSN 1735-2630.
Mucha, M., BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Pešová, K., Juřica, T. a Kolničenko, D. Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution. In: 22nd International konference on Environment and Material Processing (V4 Wastes: Critital Raw Materials) 2018-05-31 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 55-60. ISBN 978-80-248-4180-9.
Mucha, M., BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Pešová, K., Juřica, T. a Kolničenko, D. Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - leaching experiments. In: 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND MINERAL PROCESSING. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2018.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Pešová, K., Juřica, T. a Kolničenko, D. Utilization of blast furnace slag for immobilization of copper ions from solution - structure of prepared materials. In: 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND MINERAL PROCESSING. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2018.
Kolničenko, D., Pešová, K., Juřica, T., Mucha, M., Bláhová, L. a Navrátilová, Z. Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci fenolu z roztoku. In: 70. Sjezd chemiků. Zlín. 2018.
Pešová, K., Kolničenko, D., Juřica, T., Bláhová, L., Mucha, M. a Navrátilová, Z. Využití vysokopecních strusek pro imobilizaci olovnatých iontů z roztoku. In: 70. Sjezd chemiků. Zlín. 2018.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals. Inżynieria Mineralna ? Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 2017, č. 39, s. 59-64. ISSN 1640-4920.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Bizovská, V., Boháč, P. a Madejová, J. Interakce těžkých kovů se struskami. In: 69. zjazd chemikov. Starý Smokovec. 2017.
SAMIEC, P., Švorc, Ľ., Stanković, D. M., Vojs, M., Marton, M. a Navrátilová, Z. Mercury-free and modification-free electroanalytical approach towards bromazepam and alprazolam sensing: A facile and efficient assay for their quantification in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes. Sensors and Actuators B: Chemical. 2017, s. 963-971. ISSN 0925-4005.
Mucha, M., Pavlovský, J. a Navrátilová, Z. Organic vapours sorption on simply modified bentonites. Chemical Papers. 2017, č. 71, s. 3-12. ISSN 1336-9075.
ENDLOVÁ, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z. a Tenkl, L. VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI VE ŠLECHTĚNÍ ŘEPKY OLEJKY. Chemické listy. 2017, č. 111, s. 524-530. ISSN 1213-7103.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Budzyń, S. a Tora, B. Wastes as sorbents of heavy metals. In: Ostrava.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Budzyń, S. a Tora, B. Wastes as sorbents of heavy metals. In: 21st International conference on evnviroment and mineral processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2017.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2016. VŠB-TU OSTRAVA, 2016. s. 197-202. ISBN 978-80-248-3923-3.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkalicky aktivované strusky jako možné sorbenty těžkých kovů. In: 20. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví. Ostrava. 2016.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Electrochemical behaviour of bromazepam and alprazolam and their determination in the pharmaceutical tablets Lexaurin and Xanax on carbon paste electrode. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly. 2016, ISSN 1434-4475.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. METALS SORPTION ON THE ALKALI-ACTIVATED SLAGS. In: The 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry. Gdaňsk. 2016.
ENDLOVÁ, L., Navrátilová, Z. a Vrbovský, V. Metody sledování obsahu glukosinolátů během šlechtění řepky olejky. In: Qualima 2016: Sborník přednášek 25. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů 2016-10-25 Pardubice. Hradec Králové: MEZOZ s.r.o., 2016. s. 28-32. ISBN 1213-5380.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické chování Bromazepamu a Alprazolamu a jejich stanovení v léčivech Lexaurin a Xanax na uhlíkové pastové elektrodě: Analytická chemie. In: XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Jetřichovice u Děčína. 2016.
SAMIEC, P., Navrátilová, Z. a Švorc, L. Voltammetric study of bromazepam and its simple determination in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes: Analytická chemie. In: Současný stav a perspektivy analytické chemie v praxi ACP 2016. Bratislava. 2016.
SAMIEC, P., Navrátilová, Z. a Fischer, J. Voltammetry of benzodiazepines on meniscus-modified silver solid amalgam electrode. MONATSH CHEM. 2016, s. 127-134. ISSN 0026-9247.
ENDLOVÁ, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z. a Rychlá, A. Využití SPE při HPLC analýze glukosinolátů v řepce olejce. Úroda. 2016, č. 12, s. 505-508. ISSN 0139-6013.
ENDLOVÁ, L., LARYŠOVÁ, A., Vrbovský, V. a Navrátilová, Z. Analysis of Alkaloids in Poppy Straw by High-Performance Liquid Chromatography. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN). 2015, roč. 2015, č. 5, s. 1-7. ISSN 2250-3021.
LARYŠOVÁ, A., Endlová, L., Vrbovský, V. a Navrátilová, Z. Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. CHEM LISTY. 2015, roč. 109, s. 229-234. ISSN 0009-2770.
Navrátilová, Z. a Svancara, I. Electroanalysis and Chemical Speciation. In: Environmental Analysis by Electrochemical Senosrs and Biosensors. 1. vyd. New York: Springer, 2015. s. 841-854. Nanostructura Science and Technology. ISBN 978-1-4939-1300-8.
Svancara, I. a Navrátilová, Z. Metals. In: Environmental Analysis by Electrochemical Senosrs and Biosensors. 1. vyd. Springer: Springer, 2015. s. 781-826. Nanostructure Science and Technology. ISBN 978-1-4939-1300-8.
Švancara DrSc., p. I. a Navrátilová, Z. Metals. In: Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors. 1. vyd. Springer: Springer, 2015. s. 781-825. Nanostructure Science and Technology. ISBN 978-1-4939-1300-8.
Švancara DrSc., p. I. a Navrátilová, Z. Non-metal Inorganic Ions and Molecules. In: Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors. 1. vyd. Springer: Springer, 2015. s. 827-839. Nanostructure Science and Technology. ISBN 978-1-4939-1300-8.
BLÁHOVÁ, L. a Navrátilová, Z. Odstranění chromu(VI) z roztoku pomocí strusek. In: 67. zjazd chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Navrátilová, Z. a Mucha, M. Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers. Journal of Solid State Electrochemistry. 2015, s. 2013-2022. ISSN 1432-8488.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Slags as cheap material for wastewater purifying. In: 19th International Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Slags as cheap material for wastewater purifying. In: 19th International Conference on Enviroment and Mineral Processing: 19th Conference on Environment and Mineral Processing Part I 2015-06-04 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. VŠB-TU Ostrava, 2015. s. 137-142. ISBN 978-80-248-3753-6.
ENDLOVÁ, L., Vrbovský, V., Navrátilová, Z., Klíma, M. a Rychlá, A. Sledování obsahu mastných kyselin v segmentech semen a dělohách mikrosporových embryí řepky olejky ozimé (BRASSICA NAPUS).. In: XLIV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, sborník příspěvků: 2015-05-25 Bystřice nad Pernštejnem. s. 96-99. ISBN 978-80-86909-11-0.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Sorption properties of slags. INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY. 2015, roč. 16, č. 36, s. 89-94. ISSN 1640-4920.
ENDLOVÁ, L., Rychlá, A., Vrbovský, V. a Navrátilová, Z. Stanovení kvality rostlinných olejů vybraných jarních olejnin pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti.. Úroda. 2015, roč. 12, s. 30-34. ISSN 0139-6013.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. STUDIUM BENZODIAZEPINŮ POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE NA MENISKOVÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ. In: Studentská vědecká konference. Ostrava. 2015.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. In: 35. Moedriní elektrochemické metody. Jetřichovice. 2015.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. In: Voltametrické studium benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. Ústí nad Labem: Lenka Srsenová Best Servis, 2015. Lenka Srsenová Best Servis, 2015. s. 199-203. ISBN 978-80-905221-3-8.
ENDLOVÁ, L., Rychlá, A., Vrbovský, V. a Navrátilová, Z. Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém. In: mák v roce 2015: 2015-02-05 Větrný Jeníkov. s. 51-55. ISBN 978-80-213-2539-5.
ENDLOVÁ, L., Rychlá, A., Vrbovský, V. a Navrátilová, Z. Využití infračervené spektroskopie ke stanovení olejnatosti a skladby mastných kyselin v máku setém.. In: 2015-02-04 Vsisko. Vodochody: ČZU v Praze, 2015. s. 51-55. ISSN 978-80-213-2539-5.
ENDLOVÁ, L., Vrbovský, V., Klíma, M. a Navrátilová, Z. Hodnocení skladby mastných kyselin v dělohách mikrosporových embryí řepky olejky (Brassica Napus).. -. 2014, roč. 12, s. 461-464. ISSN 0139-6013.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické stanovení bromazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. In: 66. Sjezd chemických společností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltametrické stanovení nordiazepamu na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě. In: XIII. mezinárodní konference - současný stav a perspektiva analytické chemie. Bratislava. 2014.
SAMIEC, P., Navrátilová, Z. a Fischer, J. Voltammetric determination of diazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode. In: Sensing in Electroanalysis. s. 285-291. ISBN 978-80-7395-782-7.
SAMIEC, P. a Navrátilová, Z. Voltammetric determination of Nordiazepam at meniscus modified silver solid amalgam electrode. Acta Chimica Slovaca. 2014, roč. 7, s. 105-108. ISSN 1337-978X.
Navrátilová, Z. a Maršálek, R. Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite. In: Clay Minerals inf Nature - Their Characterization, Modification and Application. 1. vyd. InTech, 2012. s. 273-294. ISBN 978-953-51-0738-5.
PLAČKOVÁ, A., VÍTÁMVÁSOVÁ, E. a Navrátilová, Z. Charakterizace organomontmorillonitů. In: Sborník příspěvků 14. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. Univerzita Pardubice, 2012. s. 124-126. ISBN 978-80-7395-497-0.
Navrátilová, Z., Turčíková, L. a PLAČKOVÁ, A. Voltammetric Characterization of Montmorillonite-Based Organo Derivatives. Sensing in Electroanalysis. 2012, roč. 7, s. 257-264.
Navrátilová, Z. A Carbon Paste Electrode Modified with Bituminous Coal for Studying Its Sorption Properties. Sensing in Electroanalysis. 2011, roč. 6, č. 6, s. 167-174.
Vítámvásová, E., Plačková, A., Plevová, E. a Navrátilová, Z. CLAY MINERALS AS ADSORBENTS OF ALKYLAMMONUM CATIONS AND POSSIBLE USE OF THE RESULTED INTERCALATES FOR METAL CATION REMOVING FROM THE AQUEOUS SOLUTIONS. In: 15th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 365-370.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. CHEM PAP. 2011, č. 65, s. 77-84. ISSN 0366-6352.
Vítámvásová, E., Plačková, A., Plevová, E., Navrátilová, Z. a Vaculíková, L. Montmorillonit a jeho organoderiváty jako adsorbenty kovů. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Navrátilová, Z. a Hranická, Z. Influence of Alkylammonium Cation on Multisweep Cyclic Voltammetry of Cu(II) on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite. Sensing in Electroanalysis. 2010, roč. 5, s. 77-84.
Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R. a Navrátilová, Z. TEMPERATURE AS A FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS. In: 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 2010. University of Pittsburgh, 2010. s. 343-348. ISBN 1-890977-27-6.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím. In: 62. sjezd chemických společností. Pardubice. 2010.
Dejmková, H., Hranická, Z., Navrátilová, Z. a Barek, J. Voltammetric determination of nitrophenols using clay-modified caron paste electrodes. CHEM LISTY. 2010, roč. 104, č. 104, s. 563-566. ISSN 0009-2770.
Navrátilová, Z. a Hranická, Z. Carbon Paste Electrode Modified with Alkylammonium-Clay Composite. Sensing in Elecroanalysis. 2009, roč. 4, s. 39-46.
Navrátilová, Z. Coal as a New Carbon Paste Electrode Modifier with Sorption Properties. ELECTROANALYSIS. 2009, roč. 21, s. 1758-1762. ISSN 1040-0397.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. In: 60th Annual meeting of ISE. Beijing. 2009.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Carbon paste electrode modified with coal. In: Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 121-121. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Navrátilová, Z. a Hranická, Z. Montmorillonite modified electrodes for study of Cu adsorption kinetics. Sensing in Electroanalysis. 2008, č. 3, s. 55-63.
Vaculíková, L., Navrátilová, Z., Krajancová, P., Šugárková, V. a Plevová, E. Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit. In: Chemické listy, 102(8). s. 715-715.
Šugárková, V., Navrátilová, Z., Wojtowicz, P., Vaculíková, L. a Plevová, E. Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty. In: ChemZi 3/1. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2007. Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 71-71. ISBN 1336-7242.
Šugárková, V., Navrátilová, Z., Wojtowicz, P., Vaculíková, L. a Plevová, E. Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty. In: 59. zjazd chemikov. Vysoké Tatry, Tatranské Matliare. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Wojtowicz, P., Vaculíková, L., Šugárková, V. a Navrátilová, Z. Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite. Acta Geodynamica et Geomateralia. 2007, č. 4, s. 59-65. ISSN 1214-9705.
Hranická, Z., Kalusová, M., Vaculíková, L. a Navrátilová, Z. Srovnání metod studia sorpčních vlastností montmorillonitu. In: ChemZi 3/1. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2007. Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 71-71. ISBN 1336-7242.
Navrátilová, Z. Voltametrie. In: Automatická spektrometrie. Český Těšín: 2 THETA, 2007. 2 THETA, 2007. ISBN 978-80-86380-39-1.
Navrátilová, Z. Vybrané laboratorní metody analytické chemie. 2007.
Navrátilová, Z. Využití jílových elektrod ke studiu jílových minerálů: Application of clay electrodes to study clay minerals. In: Moderní elektrochemické metody. s. 115-117. ISBN 978-80-86238-05-0.
Navrátilová, Z. a Vaculíková, L. Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals. Chemical Papers. 2006, roč. 60, s. 348-352. ISSN 0366-6352.
Navrátilová, Z. Elektroanalýza s uhlíkovými pastovými elektrodami modifikovanými přírodními látkami. 2006.
Navrátilová, Z. a Vaculíková, L. Elektrody modifikované jílovými minerály. In: Chemické listry. Praha: Česká společnost chemická, VŠCHT Praha, 2006. Česká společnost chemická, VŠCHT Praha, 2006. s. 572-572. ISBN 0009-2770.
Vaculíková, L., Plevová, E. a Navrátilová, Z. Characterization of mixed-layer clay minerals using FTIR spectroscopy and thermal Analysis (TG/DTA). In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, VŠCHT Praha, 2006. Česká společnost chemická, VŠCHT Praha, 2006. s. 619-619. ISBN 0009-2770.
Navrátilová, Z. a Vaculíková, L. Electrodeposition of metals on clay modified electrodes. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 140-140. ISSN 1336-7242.
Navrátilová, Z. Instrumentální metody v analytické chemii I. 2005.
Navrátilová, Z., Danihelka, P., Borovec, K. a Ochodek, T. Vznik a omezení tvorby oxidu dusného z mobilních zdrojů. In: Documenta Geonica. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. s. 124-133. ISBN 80-86407-09-8.
Navrátilová, Z. a Vaculíková, L. Sorpční vlastnosti jílových minerálů. Chemické listy. 2004, roč. 98, s. 704-704. ISSN 0009-2770.
Navrátilová, Z. Vybrané kapitoly z analytické chemie I. 2004.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Clay Modified Electrodes: Present Applications and Prospects. Electroanalysis. 2003, roč. 15, s. 837-846.
Kula, P., Danihelka, P., Borovec, K. a Navrátilová, Z. Emise oxidu dusného z mobilních zdrojů. Problematika emixí oxidu dusného ve spali¨nách z provozu automobilů.. In: Sborník 18. mezinárodní konference. s. 199-204. ISBN 80-233-0488-7.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite . Chemické listry. 2003, roč. 97, s. 860-860. ISSN 0009-2770.
Kula, P., Danihelka, P., Borovec, K. a Navrátilová, Z. Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích. Chemické listy. 2003, roč. 97, s. 634-634. ISSN 0009-2770.
Navrátilová, Z. Electrochemical Properties of Clays. 2002.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals. . Electroanalysis. 2001, roč. 13, s. 795-798.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Cation and anion exchange on clay modified electrodes. Journal of Solid State Electrochemistry. 2000, roč. 4, s. 342-347.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Determination of gold using clay modified carbon paste electrode. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. 2000, roč. 367, s. 369-372.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode. In: Proc. of the 8th International Conference ESEAC´2000. s. C16-C16. ISBN 1433-5530.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Voltammetry of gold complexes on carbon paste electrodes. In: Proc. of the 8th International Conference ESEAC´2000. s. D12-D12. ISBN 1433-5530.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Cation and anion exchange on clay modified electrodes. In: Proc of Modern Electroanalytical Methods. ISBN 80-7194-212-X.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Determination of gold using clay modified carbon paste electrode. In: Proc. of ELACH4 - Forum on Electronalytical Methods.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Determination of Hg(II) and Au(III) chlorocomplexes on montmorillonite modified carbon paste electrode. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica-Chemica. 1999, roč. 183, s. 5-14. ISSN 80-7042-782-5.
Kula, P., Navrátilová, Z., Kulová, P. a Kotouček, M. Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes.. Analytica Chimica Acta. 1999, roč. 385, s. 91-101.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Modified electrodes: sorption of Hg on clay minerals. In: Proc. of the 7th European Conference on Electroanalysis. s. 65-65.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode. 1998, roč. 28, s. 43-54. ISSN 80-210-2448-8.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Voltammetry of paraquat on clay carbon paste electrodes. In: Proc. of the 7th European Conference on Electroanalysis. s. 137-137.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Carbon paste electrodes modified with clays and humic acids. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A,Faculty of Chemical Technology . 1997, roč. 3, s. 195-206. ISSN 1211-5541.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Clay modified carbon paste electrodes: Cu(II) sorption and determination. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica ? Chemia. 1996, roč. 156, s. 7-17. ISSN 80-7042-740-X.
Navrátilová, Z., Kula, P., Chmielová, M., Martinec, P., Weiss, Z. a Klika, Z. Interactions of Cu(II) with montmorillonite - humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes. In: Proc. of the 6th European Conference on Electroanalysis.
Kula, P., Navrátilová, Z., Chmielová, M., Martinec, P., Weiss, Z. a Klika, Z. Modified electrodes: sorption of Cu(II) on montmorillonite-humic acid system. Geologica Carpathica - Series Clays. 1996, s. 49-53.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode. In: Scripta Facultatis Scientarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. s. 20-21. ISBN 80-210-1886-0.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Uhlíkové pastové elektrody modifikované jílovými minerály. In: Moderní elektroanalytické metody XVI. s. 10-10.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Voltammetric copper(II) determination with a montmorillonite-modified carbon paste electrode.. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. 1996, roč. 354, s. 692-695.
Kula, P., Navrátilová, Z., Chmielová, M., Martinec, P., Weiss, Z. a Klika, Z. Clay minerals - humic acids systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes. 1995, s. 101-101.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Clay modified carbon paste electrodes for the study of clay minerals sorption properties. In: Sborník 49. sjezdu chemických společností. s. 256-257.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Clay-modified carbon paste electrodes for use in clay - metals interactions study. In: Proc of the conference Euroclay ´95. s. 276-277.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Copper(II) determination by means of montmorillonite modified carbon paste electrode. In: Proc of the 6th International Symposium on Metal Compounds in Environment and Life. s. 81-81.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Humic acids sorption onto the clay minerals: Influences on the clays - metals interactions. In: Proc of the conference Euroclay ´95. s. 148-149.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Cu(II) incorporation into the humic acids in the electrode surface. In: Proc. of 5th European Conference on Electroanalysis. s. 131-131.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Electrochemical study of Cu(II) sorption onto the clay modified electrodes. In: Proc. of 5th European Conference on Electroanalysis. s. 132-132.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Humic acids interactions with metal salts incorporated into the carbon paste electrodes. 1994, roč. 6, s. 1009-1013.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Chemically modified carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Rerum Naturalium, Physica - Chemia. 1994, roč. 141, s. 75-83. ISSN 80-7042-720-5.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Voltammetric study of clay minerals properties. Acta Universitatis Carolinae, Geologica. 1994, roč. 38, s. 295-301. ISSN 0001-7132.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Komplexovorné reakce huminových látek s kovy. Chemické listy. 1993, roč. 87, s. 261-261. ISSN 0009-2770.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Modified Carbon Paste Electrodes for the Study of Metal-Humic Substances Complexation. Analytica Chimica Acta. 1993, roč. 273, s. 305-311.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Uhlíkové pastové elektrody modifikované solemi kovů. Chemické listy. 1993, roč. 87, s. 260-261. ISSN 0009-2770.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Carbon paste electrodes modified with metal salts. In: Proc. of 4th European Conference on Electroanalysis. s. 34-34.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Determination of mercury on a carbon paste electrode modified with humic acid. 1992, roč. 4, s. 683-687.
Navrátilová, Z. a Kula, P. The modified paste electrodes for the study of metal - humic substances complexation. In: Proc. of 4th European Conference on Electroanalysis. s. 53-53.
Navrátilová, Z. a Kopanica, M. Differential-pulse voltammetric determination of molybdenum in nitrate medium in the presence of 8-hydroxyquinoline. Analytica Chimica Acta. 1991, roč. 244, s. 193-196.
Navrátilová, Z. Grafitová pastová elektroda modfikovaná huminovou kyselinou. In: Moderní elektroanalytické metody XI. s. 3-3.
Navrátilová, Z. a Kula, P. Graphite paste electrode modified with humic acid. In: Proc. of Conference on Analytical Chemistry: Electrochemical Analysis.
Navrátilová, Z. Hg(II) voltammetry on a 1,5-diphenylcarbazide containig carbon paste electrode. Electroanalysis. 1991, roč. 3, s. 799-802.
Kula, P. a Navrátilová, Z. Modifikované grafitové pastové elektody. In: Sborník 47. sjezdu ČS SCH. s. 49-49.
Navrátilová, Z. Chemically modified graphite paste electrode. In: Proc. of J. Heyrovský Centennial Congress on Polarography.
Navrátilová, Z. Studium využití pastové grafitové elektrody modifikované 1,5-difenylkarbazidem ke stanovení stopových množství Hg(II). In: Moderní elektroanalytické metody X. s. 6-6.
Navrátilová, Z. The determination of traces chromium in waters. In: Proc. of the VIIth International Conference: Chemistry for Protection of the Environment. s. 54-54.
Navrátilová, Z. The polarographic determination of molybdenum and chromium traces in waters. In: Proc. of International symposium on electroanalysis in biochemical, environmental, and Industrial Sciences. s. 16-16.
Navrátilová, Z. Trace analysis of Mo(VI) and Cr(III) by differential pulse voltammetry. 1989, s. 83-88.
Navrátilová, Z. a Kopanica, M. Možnosti stanovení Cr(III) metodou diferenční pulsní voltametrie s využitím 1,5-difenylkarbazidu a 1,5-difenylkarbazonu. In: Moderní elektroanalytické metody IX. s. 3-3.
Navrátilová, Z. a Kopanica, M. The determination of Mo traces in waters. In: Proc. of 4th International Conference on Water Quality and Treatment. s. 181-181.
Navrátilová, Z. a Kopanica, M. Možnosti voltametrického stanovení molybdenu. In: Moderní elektroanalytické metody VII. s. 7-7.


AutorNázev práceTypRok
Bláhová LenkaCharakterizace sorbentů na bázi strusek vhodnými analytickými a fyzikálně-chemickými metodamidisertační 2018 
Endlová LenkaVyužití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejnédisertační 2018 
Samiec PetrElektroanalytické stanovení benzodiazepinůdisertační 2017 
Pešová KarolínaMožnosti uhlíkové pastové elektrody pro stanovení látek typu benzodiazepinůdiplomová 2019 
Gorošová SimonaStudium regenerace strusek při odstraňování kovů z roztokůdiplomová 2017 
Maňáková LucieChemická analýza struskydiplomová 2017 
Durčáková EvaSorpce organických látek na struscediplomová 2016 
Mičunková VeronikaCharakteristika sorbentů na bázi struskydiplomová 2016 
Schneiderová PetraFyzikálně-chemická charakteristika struskydiplomová 2015 
Bláhová LenkaSorpční vlastnosti struskydiplomová 2014 
Turčíková LenkaAnalytické využití elektrod modifikovaných jílovými minerálydiplomová 2014 
Plačková AdrianaOrgano-jíly jako možné adsorbenty kovůdiplomová 2012 
Nogolová LenkaSpektrofotometrické stanovení vybraných alkylamoniových kationtůdiplomová 2010 
Orošová LenkaVoltametrie pevné fáze se zaměřením na uhlíkaté materiálydiplomová 2008 
Hranická ZuzanaStudium sorpčních vlastností montmorillonitu pomocí modifikované uhlíkové pastové elektrodydiplomová 2007 
Kalusová MichaelaStudium sorpčních vlastností montmorillonitu pomocí klasické vsádkové technikydiplomová 2007 
Abrlová DominikaAdsorpce kovů na sorbentech se silikátovou matricíbakalářská 2018 
Kolničenko DimitrijVliv alkylamoniových kationtů na sorpci kovů na jílových minerálechbakalářská 2017 
Gorošová SimonaSorpce kovů na strusce - vliv poměru sorbentu a sorpčního roztokubakalářská 2015 
Roženková AlenaValidace analytické metody pro HPLC stanovení vybraných látekbakalářská 2015 
Žuška AdamSorpce kovů na vysokopecní a ocelárenské struscebakalářská 2015 
Bystřičan RomanUhlíková pastová elektroda modifikovaná organo-deriváty montmorillonitubakalářská 2014 
Florusová AnetaUhlíková pastová elektroda modifikovaná bentonitembakalářská 2014 
Červeňáková TerezaUhlíková pastová elektroda na bázi aerogelubakalářská 2013 
Mičunková VeronikaSorpce kovů na struscebakalářská 2013 
Bláhová LenkaSorpce kovů různými typy sorbentůbakalářská 2012 
Turčíková LenkaUhlíková pastová elektroda modifikovaná montmorillonitem obsahujícím alkylamoniové kationtybakalářská 2012 
Volná TerezaUhlíková pastová elektroda modifikovaná aerogelembakalářská 2012 
Plačková AdrianaSorpce kovů na montmorillonitbakalářská 2010 
Ručková MariePotenciometrické studium poměru Fe(II) a Fe(III) ve vodných roztocíchbakalářská 2010 
Bystroňová JanaZnečištění atmosférických srážek v různých místech ostravské aglomeracebakalářská 2009 
Jarábková LenkaVytvoření pracovních návodů pro předmět Laboratorní cvičení z analytické chemiebakalářská 2009 
Martiníková SimonaStanovení vybraných kovů v uhelné hmotě metodou atomové absorpční spektrometriebakalářská 2009 
Patrmanová MichaelaUhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlímbakalářská 2009 
Gryčová EvaMožnosti spektrofotometrického studia alkylamoniových kationtůbakalářská 2008 
Krajancová PavlaPříprava a charakterizace montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationtybakalářská 2008 
Faltýnková LenkaAbsorpční spektrofotometrické stanovení železabakalářská 2007 
Kadurová JulieStanovení fluoridů ve vodách a vybraných potravináchbakalářská 2007 
Pavlíček DavidPříprava a charakterizace filmové jílové elektrodybakalářská 2007 
Przybylková BarboraZabezpečení a kontrola jakosti odběru vzorků odpadních vod v podmínkách ČEZ - Elektrárny Dětmarovicebakalářská 2007 
Tomčíková RadkaStanovení kovů metodou atomové absorpční spektrometriebakalářská 2007 
Wojtowicz PetrSorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonitbakalářská 2007 
Kocurová SandraAbsorpční spektrofotometrické stanovení mědi ve výluzích jílových minerálůbakalářská 2006 
Orošová LenkaPříprava a testování modifikovaných uhlíkových pastových elektrodbakalářská 2006 


Sorpční vlastnosti materiálů na bázi silikátů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení benzodiazepinů pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy na různých typech elektrod
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Voltametrické stanovení benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratoře analytické chemie v oblasti spektrální a elektrochemické analýzy
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Sorpční vlastnosti mikročástic jílových minerálů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub