Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stanovení benzodiazepinů pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy na různých typech elektrod
Id projektuSGS07/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt plynule navazuje na předchozí projekt SGS 2014, který se zabýval voltametrickým stanovením léčiv (Alprazolam, Bromazepam) ze skupiny benzodiazepinů (BDZ) pomocí diferenční pulzní voltametrie. Cílem nového projektu je zvýšení citlivosti vypracovaných metod pomocí elektrochemické rozpouštěcí analýzy (ERA). ERA umožňuje stanovit látky s vysokou citlivostí srovnatelnou s moderními analytickými metodami. Vhodnými variantami pracovních elektrod ke stanovení BDZ jsou meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda (m-AgSAE) a uhlíková pastová elektroda (UPE).