Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Id projektuSGS02/FSS/2015
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceKontext navrhovaného výzkumného projektu se opírá o dva pilíře, které jsou aktuálně diskutovány českou odbornou veřejností působící v oblasti sociální práce ? (1) oblast bydlení a (2) participativní přístupy v sociální práci. Stoupající náklady na bydlení domácností zvyšují počet skupin obyvatel, které jsou považovány za skupiny rizikové na trhu s byty a rozšiřují tak skupiny lidí vyloučených z bydlení. Tato kategorie tedy už, podle Evropské typologie bezdomovectví, nenese statut ?ohrožených ztrátou bydlení?, ale její životní situace je označována jako situace ?po ztrátě bydlení?. V ČR mezi tyto rodiny patří zejména Romové, mladé rodiny s dětmi, neúplné rodiny, vícečetné rodiny. Od sociální práce se očekává, že přispěje ke změnám (nejen) v oblasti bydlení také na makroúrovni. Nicméně s měnícím se celoevropským sociálním a politickým kontextem je nutná změna v pojetí poskytování sociální práce. Aktuálním tématem je pak orientace na zvyšování míry participace klientů v oblasti služeb sociální práce. Cílem navrhovaného výzkumného projektu je identifikace a analýza potřeb obyvatel sociálně vyloučených lokalit v oblasti bydlení. Sekundárním cílem výzkumného projektu je diskutovat možná rizika a přínosy použití participativního přístupu ve výzkumu potřeb klientů sociální práce.