Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Id projektuSGS1/PdF/2015
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků bude analýza vzdělávacích strategií užívaných ve výchovně-vzdělávacím procesu vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projektu bude analyzovat vzdělávací strategie užívané v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech typech škol. Systematická výzkumná činnost bude probíhat ve vybraných oblastech, a budou zkoumány ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž máme na mysli žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním. Získané poznatky budou využity v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů pro inkluzivní vzdělávání v základní škole. Realizovaný výzkumný projekt poukáže na potřebu změny praxe na školách v rámci inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním.