Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Id projektuIRP201507
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci předmětu s názvem Teoretické sebepojetí sociální práce, který je vyučován pro navazující magisterské obory garantované katedrou sociální práce FSS OU. Dosavadní obsah předmětu bude rozšířen o téma zdůraznění významu studia historie sociální práce a historických poznatků pro sociální práci. V odborných statích české i světové provenience (Fischer a Dybicz, 1999; Göppner, Hämäläinen, 2004; Lorenz, 2007; Brnula, 2013; Kodymová 2014) se objevuje výzva k deskripci a studiu historie sociální práce. Uváděné důvody, které autory k výzvě vedou, se nepatrně liší, nicméně výsledek/cíl je totožný. Rozšířit paletu poznatků o historii sociální práce jako profese, vědy i akademické disciplíny, posílit tím prestiž sociální práce a sociálních pracovníků a obohatit podklady pro formulování vědy o sociální práci. K zajištění historických faktů o sociální práci je vhodný historický výzkum. Jeho význam dramaticky vzrostl díky postmodernismu, protože jeho metodologie umožňovala sociálním pracovníkům hlouběji nahlédnout do zkušenosti a prožitků dřívějších generací. (Danto, 2008) Reisch (1988) a další autoři (Fischer a Dybicz, 1999; Chambers, 1973) jsou přesvědčeni, že je potřeba zakomponovat do vzdělávání sociálních pracovníků poznatky z historie sociální práce.