Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu Filosofie a etika (KAS/6FILE) a jeho profilace v souladu s potřebami studentů oboru Zdravotně sociální pracovník
Id projektuIRP201506
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci kurzu Filozofie a etika, jeho profilaci na potřeby odborné přípravy studentů oboru Zdravotně sociální pracovník prostřednictvím zapojení zahraničního experta do výukového procesu a inovace studijních materiálů včetně tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných na intranetu.