Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Konzultace metod u odborníků v zahraničí vedoucí k inovaci fyzickogeografických předmětů a vedení závěrečných prací
Id projektuIRP201532
Hlavní řešitelRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceŘešitel: Řešitel projektu navštíví v Austrálii na univerzitě v Adelaide zahraničního odborníka, který je kapacitou v oblasti datovacích metod (OSL a TL datování), kvartérní geochronologie a fluviální geomorfologie. Diskutovaná problematika se bude týkat zejména zjišťování stáří uloženin v krasových jeskyních. Problematika bude s tímto odborníkem průběžně konzultována. Řešitel navštíví také některé speleologické lokality, kde bude problematiku vývoje jeskyní konzultovat přímo se speleology. Získané zkušenosti budou využity pro vedení nově akreditovaného předmětu KFG/SPELE (Speleologie a karsologie) a KFG/GEMKV (Geomorfologie a geologie kvartéru), který řešitel postupně přebírá od prof. Jozefa Minára. Řešitel se také zahraniční návštěvou zlepší v komunikaci v anglickém jazyce, což využije např. při výuce zahraničních studentů v programu ERASMUS ? např. vedení exkurzí, vedení předmětů, které jsou pro zahraniční studenty atraktivní (KFG/SPELE). Řešitel využije získané zkušenosti při vedení studentských závěrečných prací, zejména problematiky, týkající se sedimentů v krasových jeskyních, jejichž výzkum se na Katedře fyzické geografie a geoekologie rozjíždí v roce 2014 a na němž participují domácí studenti. Spoluřešitel: Spoluřešitel navštíví University College London, která je světovou vědeckou institucí s řadou předních odborníků. Platí to i v případě hydrologa Dr. Juliana Thompsona, který se zabývá srážko-odtokovým modelováním a hodnocením nejistot. K modelování využívá softwarových prostředků MIKE SHE a MIKE 11, které jsou jedny z nejpoužívanějších ve svém oboru. Pro účely výuky jimi disponuje i Katedra fyzické geografie a geoeokologie a úspěšně se vyučují v rámci předmětů na této katedře, ovšem jako samostatné modely. Odborná konzultace umožní řešiteli naučit se sestrojit propojený model MIKE SHE/MIKE 11, pracovat s ním a hodnotit výstupy. Kromě zlepšení dovedností řešitele, povede konzultace k inovaci předmětu KFG/ENMO3 a přispěje k navázání spolupráce s předním svě