Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Talentovaní studenti a absolventi doktorského studia/ Dotační titul 3
Id projektuMSK DT3
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelCentrum epidemiologického výzkumu, Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpora studentů a absolventů doktorského studia. Personální politika fakulty směřuje k vytvoření podmínek a udržení talentovaných vědeckých pracovníků.