Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3
Id projektu02679/2014/RRC
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem tohoto projektu je podpořit a motivovat studenty doktorského studijního programu Analytická chemie heterogenních systémů na Katedře chemie PřF OU k nadstandartní vědecké práci a nadstandartním výsledkům studia. Hlavním cílem je však udržení těchto studentů v daném oboru a tím pádem zamezení jejich odchodu na jiná, lépe zařízená pracoviště mimo Moravskoslezský kraj. Během řešení tohoto projektu je předpokládáno výrazné zapojení doktorských studentů do výzkumných i jíných aktivit katedry chemie.