Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Taxonomicky široká genomická studie oxymonád - eukaryot bez mitochondrie
Id projektu15-16406S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceOxymonády a Trimastix (Preaxostyla) představují jednu z linií prvoků kmene Metamonada, jehož zástupci obývají prostředí chudá na kyslík a jejichž mitochondrie jsou obvykle redukované na hydrogenosomy či mitosomy. Preaxostyla nezahrnují lidské parazity ani ekologicky významné druhy, ale jsou pozoruhodná z hlediska buněčné biologie, protože obsahují jediná známá eukaryota zcela postrádající mitochondrii. Boří tedy paradigma posledních dvaceti let, že tento kompártment je naprosto esenciální pro eukaryotické buňky, i když se neúčastní tvorby energie. Preaxostyla jsou přitom morfologicky i ekologicky poměrně různorodou skupinou. Hlavní myšlenka předkládaného projektu spočívá v široké genomické studii preaxostyl za účelem ověření přítomnosti či nepřítomnosti mitochondrie v různých jejích podskupinách s nadějí, že můžeme nalézt organely poskytující vhled do procesu jejich kompletní redukce. V získaných datech budeme dále hledat odpovědi na otázky týkající se jejich sexuality, symbióz, zapojení se do trávení celulózy u termitů a evoluce struktury jejich genomů.