Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století
Id projektuGA15-01866S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt přinese analýzu širokého spektra sociálních a kulturních aspektů života středověké společnosti v souvislosti s recepcí zásad IV. lateránského koncilu ve společenském, hospodářském, politickém a kulturním vývoji v českých zemích ve 13.?14. století. Cílů projektu budedosaženo realizací mezioborového bádání vedeného ve čtyřech hlavních liniích:1. Rozvoj církevní organizace a regulace života duchovních a laiků (rozvoj farní sítě, monasticismus, papežství a české země, rozvoj jurisprudence, písemné kultury, atd.),2. Proměna osobních i kolektivních forem zbožnosti v kontextu každodenního života (individualizační tendence v náboženském životě, zbožnost a její projevy v rámci jednotlivých společenských vrstev),3. Moc církve ve světě laiků a způsoby její realizace (církevní organizace jako politická instituce ovlivňující vývoj v českých středověkých zemích),4. Reflexe proměny společnosti v umění (monumentální umění, knižní malba).