Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělávání lektorů, instruktorů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání příslušníků Policie ČR
Id projektuCZ.04.1.03/3.3.14.1/0021
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období4/2006 - 1/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.3
Stavukončený
AnotaceKlíčovým cílem projektu je vypracování systému přípravy příslušníků Policie ČR na výkon lektorských činností, které by přispělo k vyváženému plnění represivní a preventivní funkce policie. Současně by byli vyškoleni metodičtí a řídící pracovníci, kteří by zodpovídali za tvorbu regionálně specifických vzdělávacích a preventivních programů, za práci lektorského sboru a za vnitřní i vnejší evaluaci výsledků různých druhů vzdělávacích aktivit.