Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
Id projektuTB02MPSV015
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2014 - 6/2015
PoskytovatelProgram BETA, Veřejná zakázka
Stavukončený
AnotacePředmětem projektu je analýza posouzení reálných zdravotně sociálních nákladů občana, který je závislí na svém sociálním okolí. Budou vytvořeny podmínky pro zdokonalování systému. Tím bude zjištěna potřebná zpětná vazba, což bude mít význam pro další rozvoj zdravotně sociální péče. Výsledkem bude metodické doporučení pro MPSV, které povede k optimalizaci plánování zdravotně socíální péče pro osoby v jednotliváých stupních závislosti a optimalizace sítě poskytovatelů zdravotně sociálních služeb.