Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti
Id projektuIRP201417
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na inovaci předmětu ARISTOTELES (KFI/ARIST) v rámci studijního programu FILOZOFIE. Jeho cílem je vyprodukovat základní propedeutický text pro umožňující systematickou a transparentní orientaci studentů tohoto kurzu v rámci české a slovenské tradic? aristotelského bádání, včetně komplexního a systematicky rozděleného soupisu bibliografie a jiných textuálních zdrojů k tomuto tématu. Za tímto účelem bude vypracováno skriptum přinášející ucelené a přehledné uvedení do české a slovenské tradice aristotelského bádání a jejích jednotlivých badatelských linií, včetně důrazu na jejich vzájemné prolnutí. Součástí tohoto skripta bude také představení nejvýznamnějších badatelských osobností na poli aristotelského bádání v českých zemích a na Slovensku, a to počínaje devatenáctým stoletím až po nejnovější příspěvky současných badatelů. Projekt hodlá vytvořit bazální studijní materiál jak pro studenty kurzu ARISTOTELES, tak pro zájemce o toto téma z řad bakalarantů a diplomantů. Z interdisciplinární filosoficko-historické spolupráce tak vznikne synergeticky fungující agregát unikátního charakteru, který by měl napomoci popularizačním snahám tohoto tématu a vzbudit u studentů hlubší zájem o aristotelské bádání.