Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace obsahu a způsobu výuky předmětu KAM/4SOPO pomocí přenosu know-how ze zahraničí
Id projektuIRP201401
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV akademickém roce 2013/2014 byl zaveden do stávajícího studijního programu Sociální práce a sociální politika, navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce v prezenční i kombinované formě nový předmět ?Sociální podnikání v organizacích sociální práce? (KAM/4SOPO, KAM/5SOPO-verze pro kombinovanou formu studia). (S tímto tématem řešitelka projektu absolvovala doktorské studium.) V této souvislosti je žádoucí prohloubit znalosti vyučující předmětu v oblasti sociálního podnikání, ale také dovednosti v oblasti metod a technik, jak toto téma vyučovat, aby bylo dosaženo maximální efektivity výuky a vytvořen prostor využití teoretických konceptů a výzkumných zjištění pro praxi sociálního podnikání v oblasti sociální práce.