Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Validita škál k posouzení rizika vzniku dekubitů
Id projektuSGS15/LF/2014
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePredikcia rizika vzniku dekubitov patrí k prioritnej problematike v ošetrovateľstve. Organizácie NPUAP a EPUAP označujú prevenciu vzniku dekubiotv na najlepšiu a účinnú metódu. Prvou oblasťou prevencie, ktorú NPUAP a EPUAP odporúčajú je posúdenie rizika vnizku dekubitu. Na predikciu vzniku dekubiotv sú vypracované rozne škály, pomocou ktorých možme dosledne mapovať výskyt rizikových faktorov - indikátorov poporujúcich vnizk dekubitov.