Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Voltametrické stanovení benzodiazepinů na meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě
Id projektuSGS05/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZáměrem tohoto projektu je elektrochemické stanovení léčiv ze skupiny benzodiazepinů, které se používají zejména pro své uklidňující účinky. Tato skupina léčiv obsahuje ve své struktuře funkční skupiny, které lze redukovat a umožňuje tak použít elektrochemické metody typu diferenční pulzní voltametrie. Vhodnou variantou pracovní elektrody ke stanovení těchto léčiv je meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda (m-AgSAE). Cílem projektu je nalezení optimálních podmínek ke stanovení látek (alprazolam a bromazepam) ze skupiny benzodiazepinů, proměření koncentračních závislostí s cílem dosáhnout co nejnižších detekčních limitů. Použití vyvinutých elektroanalytických metod ke stanovení koncentrací studovaných látek v komerčně dostupných léčivech.