Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Evoluce a funkce GTPas Ras nadrodiny v protistních organismech
Id projektuSGS26/PřF/2014-2015
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt si klade za cíl obohacení současných znalostí o GTPasach Ras nadrodiny, což je velmi obsáhlá skupina proteinů s rozmanitými, leč často neznámými funkcemi. Diverzita recentních GTPas Ras nadrodiny je odvozena od několika desítek genů přítomných ve společném předku všech eukaryot. Tyto geny se v průběhu evoluce duplikovaly a rozrůzňovaly, ale také ztrácely. Právě kvůli četným ztrátám genů je vhodné zkoumat jednobuněčné eukaryotické organismy, protisty, jejichž genomy často oplývají obrovskou rozmanitostí genů pro GTPasy nadrodiny Ras. S využitím bioinformatických metod budou zkoumány protistní organismy Malawimonas spp., Naegleria spp., Monocercomonoides sp., Trimastix sp. a několik zástupců skupiny Microsporidia. Všechny jejich geny Ras nadrodiny budou anotovány a poté použity ve srovnávacích a fylogenetických analýzách vedoucích k rozřešení vztahů mezi jednotlivými geny. Zvláštní pozornost bude věnována fylogenezi rodiny ARF/ARL/SAR1. Rovněž budou provedeny experimenty pro odhalení dosud neznámých funkcí GTPas rodiny RAQ.