Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti s oporou o monitorování čtenářských strategií moderní technologií
Id projektuSGS14/PdF/2014-15
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt svým výzkumným záměrem úzce navazuje na specifický vysokoškolský výzkum realizovaný v letech 2010, 2011 a 2013, tzn. bude realizováno další dotazníkové šetření mezi učiteli v praxi a provedeno monitorování výuky na základní škole tak, aby byly výstupy předešlých šetření ověřeny, popř. potvrzeny dosažené závěry, a mohl být sledován vývoj přístupu k rozvíjení čtenářské gramotnosti ve školském prostředí. Nově je pozornost předkládaného výzkumného záměru (oproti již realizovaným projektům soustřeďujícím se pouze na 1. stupeň ZŠ) posílena o mapování vzdělávání v předškolním období a na 2. stupni ZŠ, což umožní komplexnost náhledu na budování čtenářské gramotnosti v širších souvislostech školského prostředí. Inovativní výzkumné možnosti nabízí využití moderní technologie PdF OU, a to eyetrackingu, od něhož očekáváme možnost zaznamenat, poznat a zároveň popsat užívané čtenářské strategie žáků základní školy při práci s předkládanými písemnými materiály různé obtížnosti s ohledem na kvalitu žákovského porozumění textu na jednotlivých rovinách práce s ním.