Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ztracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech
Id projektuSGS08/FF/2014
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci amerikanistiky se v uplynulých dvou dekádách etabloval nový podobor, který je znám pod názvem kalifornská studia. Zrodu této disciplíny předcházela nesčetná řada odborných textů, publikovaných napříč společenskovědními a humanitními obory, které zkoumaly a často potvrzovaly domněnku o svébytnosti a jedinečnosti Kalifornie. Tímto směrem se ubírá také tento projekt. Zaměřuje se na obecně rozšířené představy spojené s Kalifornií, které jsou hluboce zakořeněny v americké imaginaci. Jde konkrétně o obrazy zaslíbené země či rajské zahrady. Řešitelé projektu budou sledovat rozličné podoby těchto obrazů, jak se objevují v literatuře, populární kultuře či v mediálním prostoru. Budou demaskovat a problematizovat idealizované představy Kalifornie. Co se metodologické základny týče, řešitelé projektu zasadí svůj výzkum do rámce kulturní kritiky, ekokritiky a archetypální kritiky. Zkoumání historických a kulturních souvislostí proměny obrazu Kalifornie tak bude probíhat s potřebným důrazem na mezioborové pojetí.