Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Národnostní otázka v I. Československé republice a její odezva v regionu severní Moravy a Slezska
Id projektuSGS07/FF/2014-2015
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zapojení tří studentů doktorského studia do některých rámcových aspektů výzkumu národnostních konfliktů vyvstalých při sčítání lidu v českých zemích 1880-1930. Tuto problematiku řeší navrhovatel v rámci čtyřletého projektu GAČR 13-00790S "Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)", který běží od počátku roku 2013. Mezi národnostně smíšené okresy zařazené do projektu GAČR náleží i okresy Moravská Ostrava a Opava, přičemž dva z uvedených doktorandů se zabývají situací v Moravské Ostravě, zatímco ten třetí sleduje opavskou problematiku. Motivací pro podání projektu SGS je zabezpečení finančních prostředků především pro badatelské pobyty nutné pro realizaci výzkumů v archivech a knihovnách. Výstupy projektu budou realizovány formou vědeckých článků a studií v odborných periodicích.