Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Id projektuSGS01/FF/2014-2015
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na výzkum toponymie (zeměpisných jmen) ve specifických oblastech a souvislostech, jimž doposud nebyla věnována badatelská pozornost.Cílem projektu není pouze sběr toponymie ve vybraných městských a venkovských lokalitách ohrožených lidskou činností (Most, Karviná - těžba nerostných surovin; Staré Hamry, Nové Heřminovy - budování vodních děl; Brno - mizející průmyslová oblast) a její následná analýza. Projekt chce prostřednictvím výzkumu souboru toponym konkrétních míst v situaci "zlomu" jejich existence a jejich následné komparace sledovat roli zeměpisných jmen ve vytváření identity a paměti místa. Dalším cílem projektu je poukázání na toponyma jako součást krajiny a svědectví o jejích proměnách, historii, a především výzkum možnosti ochrany toponym a vytvoření metodiky záchranného toponymického výzkumu. Výstupem projektu kromě odborných publikací (studie, článek ve sborníku) bude také výstava, uspořádání workshopu a zpracování metodiky záchranného toponymického výzkumu.