Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Id projektuRP2014
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
AnotacePro zvýšení kvality výuky biomedicínských techniků, biomedicínských inženýrů je nezbytné posílit rozvoj praktických dovedností nácvikem konkrétních technických úkonů, které jsou nezbytné pro přesné fungování specifických a v mnoha směrech unikátních přístrojů využívaných v lékařských oborech. Nácvik dovedností v průběhu studia bakalářského, magisterského oboru nebo doktorském studijním programu umožní absolventům snadnější adaptaci na praxi a výkon vlastní profese.Záměrem projektu je zřídit 4 specializovaná pracoviště pro interdisciplinární výuku studentů LF OU v Ostravě, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně a zajistit technické prostředky pro záznamy operačních zákroků. Pracoviště budou využívána studenty oboru biomedicínský technik a biomedicínský inženýr a prostřednictvím výměnných stáží bude zajištěno efektivní sdílení kapacit a odborných poznatků.