Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační titul 3
Id projektuRRC/05/2013
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je, v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK, podpora nadaných studentů doktorského studia, kteří studují v prezenčním studiu na Ostravské univerzitě v Ostravě. Této podpory dosáhneme prostřednictvím příspěvků ke studiu vybraným studentům. Všichni navrhovaní studenti mají odpovídající publikační činnost a publikovali články v impaktovaných časopisech. Podrobná zdůvodnění výběru těchto studentů jsou uvedena v příloze s jejich životopisy a seznamem jejich publikační činnosti a dalších vědeckovýzkumných aktivit. Délka trvání projektu byla zvolena na 21 měsíců - od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2014. Příspěvky ke studiu budou vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).