Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparační studie
Id projektuSGS21/LF/2013
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePracovní spokojenost porodních asistentek a spokojenost klientek / rodiček s ošetřovatelstkou péčí patří k významným indikátorům kvality ošetřovatelské a zdavotní péče. Pracovní spokojenost porodních asistentek významně ovlivňuje jejich produktivitu a práceschopnost, má vliv na pracovní fluktuaci a součsně také ovlivňuje spokojenost těhotných a rodiček a jejich percepci ošetřovatelské péče.