Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
Id projektuSGS17/LF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkum bude zaměřen na kvalitu života u seniorů hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných v souvislosti se zavedením reminiscenční terapie. S prodlužujíící s délkou lidského života nabývá na významu zkoumání faktorů, které mohou příznivě ovlivňovat stárnutí a kvalitu života ve stáří. Základním východiskem uplatnění reminiscence v péči o starého člověka v instituci je přijetí principů péče orientované na člověka, založené na respektu a směřující k podpoře lidského důstojnosti.