Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
Id projektuSGS13/LF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDefinování a měření kvality života v ošetřovatelství bylo ovlivněno přístupy psychologickými, prezentovanými konstruktem Subjective well- being (SWB) a aplikačními medicínskými, koncepce Health Related Quality of Life ( HRQoL). Půjde o longitudinální studii, ve které se bude ve vymezených časových intervalech (po 6 a 12 měsících) hodnotit, jaký je vztah mezi sledovanými proměnnými, sledování vztahů mezi SWB, HRQoL a percepcí zdraví u pacientů s astmatem. Cílem práce je potvrdit pomocí jednoduchých a v běžné klinické praxi použitelných metod korelaci mezi objektivními a subjektivními (percepcí zdraví a kvalitou života/subjektivní pohodou) kriterii kontroly astmatu. Zahrnutí subjektivní kvality života nemocných s bronchiálním astmatem do celkového hodnocení jejich klinického stavu a efektu prováděné léčby. Zjistit diskriminační validitu subjektivní pohody a kvality života související s bronchiálním astmatem prostřednictvím analýzy vztahů zkoumaných konstruktů a vybraných klinických proměnných. Výzkum bude realizován na plicní ambulanci ve Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Pro sběr dat budou použity 3 standardizované dotazníky - Test kontroly astmatu, Dotazník kvality života astmatiků, zkrácená verze (MiniAQLQ), Personal Wellbeing Index. Budou sledována objektivní kriteria kontroly astmatu (spirometrie, spotřeba úlevové léčby...). Data budou statisticky zpracována.(MS EXCEL 2003, SPSS 16.0). Výsledky výzkumu pomohou rozvoji péče zaměřené na pacienta a pomohou zlepšit ošetřovatelské aktivity.