Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech - II. etapa
Id projektuSGS20/LF/2013
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProblematika obzity, která postihuje jedince obou pohlav, představuje hlavní téma projektu. Nárůst tělesné hmotnosti způsobený nahromaděním tukových zásob a jejich výrazná endokrinní aktivita se spolupodílejí na vzniku a rozvoji řady závažných onemocnění. Prioritou projektu je zkoumání málo známých patofyziologických změn mezi tukovou a kostní tkání po bariatrické léčbě obezity.