OU

Marek Bužga

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 774 761 581
553 46 1722
553 46 2592
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 – 2004Mgr., Ostravská univerzita, specializace ve zdravotnictví: Ochrana veřejného zdraví
1993 – 1997Bc., Ostravská univerzita, obor Funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví
1989 – 1993Gymnázium Fr. Živného, Bohumín

Kvalifikace

2012Ph.D., Univerzita Palackého, doktorský studijní program, Hygiena a preventivní lékařství

Další vzdělávání, kurzy

2011Kurz radiační ochrany pro dozorující pracovníky RTG pracovišť

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudvědecký pracovník, Katedra biomedicínského inženýrství a kybernetiky, FEI VŠB–TU, Ostrava
2015 – 2017vedoucí ústavu, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2014 – dosudvedoucí, Výzkumné obezitologické centrum UFY LF OU, Ostrava
2003 – dosudodborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2001 – dosudodborný asistent, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
2000 – 2003Zdravotní Ústav Ostrava, Centrum pracovního lékařství, Laboratoř funkční diagnostiky, odborný pracovník
1999 – 2002odborný laborant, Funkční a metabolická laboratoř, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU

Odborné zaměření

Fyziologie a patofyziologie zažívacího traktu
Metabolismus
Experimentální endokrinologie a metabolická chirurgie

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – 2017člen stipendijní komise LF OU
2013 – 2017předseda akademického senátu LF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosudIFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders)
2015 – dosudČeská obezitologická společnost
2014 – dosudČeská fyziologická společnost
2011 – dosudČeská společnost pracovního lékařství
Guest editor Disease Markers (IF 2,348) (Adipokines as biomarkers in health and disease)

Působení v zahraničí

2017Lyon In: IInd New technologies and expert International meeting. Přednáška: Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures: Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý / B2


Vybrané publikace

Machytka, E., Bužga, M., Forssell, H., Testoni, P. A., Jenssen, I., Norén, E., Turro, J., Espinos, J., Vallin, B., Sanches, M. a Armengod, L. ASPIRATION THERAPY AS A TOOL TO TREAT OBESITY: One to four year results in a 160-patient multi-center post-market registry study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.
Bužga, M., Petřeková, K., Holéczy, P. a Machytka, E. Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study. In: The 6th Central European Congress on Obesity. Bratislava. 2017.
Bužga, M., Holéczy, P., Hauptman, K. a Švagera, Z. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.

Všechny publikace

Bienertova-Vasku, J., Vinciguerra, M., Bužga, M. a Villaroya, F. Adipokines as Biomarkers in Health and Disease. DISEASE MARKERS. 2018, č. říjen 2018, ISSN 0278-0240.
Petřeková, K., Svrčinová, P., Horká, V., Janoutová, J. a Bužga, M. Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci. Praktický lékař. 2018, roč. 98, č. 1, s. 36-41. ISSN 0032-6739.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. LGCP po 7 letech. Jak dál?. In: Obezitologie a bariatrie 2018. Parkhotel Plzeň congress center, U Borského parku 31, Plzeň. 2018.
Bužga, M., Macháčková, J. a Horká, V. Metabolický syndrom [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Bužga, M., Petřeková, K., Macháčková, J. a Horká, V. Obezitologie I [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results. In: 23rd World Congress, International Federation For the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Dubai. 2018.
Horká, V., Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M., Štembírek, J., Novák, V. a Hybášková, J. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Bužga, M., Marešová, P., Petřeková, K., Holéczy, P. a Kuča, K. THE EFFICACY OF SELECTED BARIATRIC SURGERY METHODS ON LIPID AND GLUCOSE METABOLISM: A RETROSPECTIVE 12-MONTH STUDY. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2018, roč. 26, s. 49-53. ISSN 1210-7778.
Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V. a Jánošík, L. Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams. MEDYCYNA PRACY. 2018, č. 69, s. 1-11. ISSN 0465-5893.
Janochová, K., Haluzík, M. a Bužga, M. Visceral fat and insulin resistance-what we know?. Biomedical papers. 2018, 163(1), s. 19-27. ISSN 1213-8118.
Machytka, E., Bužga, M., Forssell, H., Testoni, P. A., Jenssen, I., Norén, E., Turro, J., Espinos, J., Vallin, B., Sanches, M. a Armengod, L. ASPIRATION THERAPY AS A TOOL TO TREAT OBESITY: One to four year results in a 160-patient multi-center post-market registry study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.
Bužga, M., Švagera, Z. a Holéczy, P. Dlouhodobé sledování hladin ghrelinu u restrikčních zákroků na žaludku na změny hmotnosti a kontrolu glykémie u super obézních pacientů.. In: 93. Fyziologické dny. Košice. 2017.
Skalná, M., Bužga, M., Macháčková, J., Štembírek, J. a Novák, V. Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Bužga, M., Petřeková, K., Holéczy, P. a Machytka, E. Effect of endoscopic gastroplasty and surgical plication of the stomach on bodycomposition: short term, 6 months study. In: The 6th Central European Congress on Obesity. Bratislava. 2017.
Machytka, E., Gaur, S., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Giannakou, A., Ioannis, K., Mathus-Vliegen, E., Levy, S. a Raftopoulos, I. Elipse, the first procedureless gastric balloon for weight loss: a prospective, observational, open-label, multicenter study.. ENDOSCOPY. 2017, roč. 49, s. 154-160. ISSN 0013-726X.
Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. ISSN 1932-6203.
Štembírek, J., Novák, V., Skalná, M., Hybášková, J., Bužga, M., Hodan, R. a Stránský, J. Konzervativní léčba spánkové apnoe u dospělých z pohledu stomatochirurga. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karlovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Bužga, M. Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures: Metabolic and hormonal effects of endoscopic bariatric procedures. In: IInd New technologies and expert International meeting. Lyon. 2017.
Bužga, M., Švagera, Z., Tomášková, H., Hauptman, K. a Holéczy, P. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: an 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. OBESITY SURGERY. 2017, roč. 1708-0428, č. 27, s. 3258-3266. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Hauptman, K. a Švagera, Z. Metabolic Effects of Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication: An 18-Month Prospective, Observational, Open-Label Study. In: Obesity Week. Washington DC. 2017.
Machytka, E., Bužga, M., Zonča, P., Lautz, D., Ryou, M., Simonson, D. a Thompson, C. Partial jejunal diversion using an incisionless magnetic anastomosis system: 1-year interim results in patients with obesity and diabetes. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 2017, č. 86, s. 904-912. ISSN 0016-5107.
Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.
Petřeková, K., Bužga, M., Janoutová, J. a Machytka, E. Význam nutričního poradenství při léčbě obézních pacientů endoskopickými restrikčními metodami. Gastroenterologie a hepatologie. 2017, roč. 71, č. 3, s. 245-250. ISSN 1804-7874.
Nykonenko, A., Haidarzhi, Y. a Bužga, M. Bone metabolism changes after laparoscopic greater curvature plication. A one-year study. ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL. 2016, roč. 2016, s. 64-69. ISSN 2306-4145.
Bužga, M. Diverze tenkého střeva a jeho dopady na pacienty s diabetem II. Typu. In: 10. ročník Pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Dům kultury Akord. 2016.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (TM), a Procedureless Gastric Balloon for Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study. OBES SURG. 2016, roč. 26, s. 512-516. ISSN 0960-8923.
Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Zonča, P. Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2016, roč. 11, s. 169-176. ISSN 2168-023X.
Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie.. 2016.
Bužga, M., Machytka, E., Švagera, Z., Thompson, C., Ryou, M. a Zonča, P. Jejuno-ileální diverze pomocí magnetického systému GIW v léčbě obezity a diabetu: výsledky po 12 měsících. In: Obezitologie a Bariatrie 2016. Tábor. 2016.
Bužga, M., Machytka, E. a Thompson, C. Možnosti terapie DM II pomocí bypassu na tenkém střevu - sci-fi nebo realita?. In: 92. Fyziologické dny. České Budějovice: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita. 2016.
Petřeková, K., Bužga, M. a Janoutová, J. Nutriční deficity po bariatrických operacích a jejich úprava suplementací. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 2, s. 82-86. ISSN 0032-6739.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Nutriční terapeuti 2016. Ráby: sekce NT, ČAS. 2016.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Hauptman, K. a Zonča, P. Porovnání laparoskopické tubulizace žaludku a gastrické plikace ? 18 měsíční prospektivní studie. In: Obezitologie a Bariatrie 2016. Tábor. 2016.
Bužga, M. Restriktivní bariatrické zákroky - dlouhodobé srovnání LSG vers LGCP. In: 12. Ostravské dny Miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Bužga, M. Riziko hypovitaminóz po restrikčních bariatrických operacích. In: 10. ročník Pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Dům kultury Akord. 2016.
Bužga, M., Kupka, T., Siroky, M., Narwan, H., Machytka, E., Holéczy, P. a Švagera, Z. Short-term outcomes of the new intragastric balloon End-Ball (R) for treatment of obesity. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2016, roč. 2016, č. 4, s. 229-235. ISSN 1895-4588.
Holéczy, P. a Bužga, M. Současná bariatricko-metabolická chirurgie. Gastroenterologie a hepatologie. 2016, č. 70, s. 485-490. ISSN 1804-7874.
Bužga, M., Maresova, P., Seidlerová, A., Zonča, P., Holéczy, P. a Kuča, K. The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus. THERAPEUTICS AND CLINICAL RISK MANAGEMENT. 2016, roč. 12, s. 599-605. ISSN 1178-203X.
Bužga, M. a Petřeková, K. Vitamin D u bariatrických operací. In: Vitamin D a jeho význam pro zdraví populace v ČR. Zlín. 2016.
Bužga, M. Výzkum a bariatrická léčba obezity: Kam dnes kráčíme. In: Obezita- Pandemie XX. a XXI. století. Prostějov. 2016.
Maliňák, D., Gonda, J., Korabecny, J., Dolezal, R., Honegr, J., Soukup, O., Bužga, M. a Kuča, K. A Review of the Total Synthesis of (+)-Lactacystin and its Analogs: A Review of the Total Synthesis of (+)-Lactacystin and its Analogs. ARCH CARDIOVASC DIS. 2015, roč. 19, s. 1980-2000. ISSN 1875-2136.
Staníková, D., Surova, M., Bužga, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova-Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I. a Gasperikova, D. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137-140. ISSN 1210-0668.
Machytka, E., Turro, R., Huberty, V., Perez, E., Ibrahim, M., Bužga, M., Bojková, M., Kupka, T. a Deviere, J. Aspiration Therapy In Super Obese Patients - Pilot Trial. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): ASPIRATION THERAPY IN SUPER OBESE PATIENTS - PILOT TRIAL 2015-08-26 Vienna. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 102-103. ISSN 0960-8923.
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., Švangera, Z., Zonča, P., Sievänen, H. a Pluskiewicz, W. Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study: Body Size, Bone Mineral Density, and Body Composition in Obese Women After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A 1-Year Longitudinal Study. HORMONE AND METABOLIC RESEARCH. 2015, roč. 47, s. 873-879. ISSN 0018-5043.
Adamczyk, P., Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Šmajstrla, V., Zonča, P. a Pluskiewicz, W. Bone mineral density and body composition after laparoscopic sleeve gastrectomy in men: A short-term longitudinal study. International Journal of Surgery. 2015, roč. 23, s. 101-107. ISSN 1743-9191.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (Tm): a Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss: a Proof-of-Concept Pilot Study. OBES SURG. 2015, roč. 26, s. 512-516. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Chuttani, R., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. Elipse (Tm): The First Procedureless Gastric Balloon For Weight Loss. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): 2015-08-26 Vienna.
Bužga, M., Thomson, C., Ryou, M. a Machytka, E. Enterální bypass pomocí magnetické komprese - endoskopicko/laparoskopický přístup. In: XIII. Slovenské obezitologické dni. Trnava. 2015.
Tomášková, H., Jirák, Z., Lvončík, S., Bužga, M., Zavadilová, V. a Trlicová, M. Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen. International Journal of Occupational Medicine. 2015, roč. 28, č. 3, s. 613-623. ISSN 1232-1087.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Zonča, P. Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study: Laparoscopic gastric plication and its effect on saccharide and lipid metabolism: a 12-month prospective study. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2015, roč. 10, s. 398-405. ISSN 2299-0054.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): Laparoscopic Gastric Plication And Its Impact On Body Composition, Lipid And Glucose Metabolism 2015-08-26 Vienna, AUSTRIA. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 234-234. ISSN 0960-8923.
Bužga, M. Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus. In: Obezitologie a bariatrie 2015. Praha. 2015.
Petřeková, K. a Bužga, M. Nutriční deficity v bariatrii a jejich vliv na kardiovaskulární systém pacientů. In: Kardiokongres 2015, II. Odborné setkání studentů lékařských fakult. Ostrava: OU LF a FNO. 2015.
Zonča, P., Bužga, M., Ihnát, P. a Martínek, L. Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?. OBES SURG. 2015, roč. 25, s. 1203-1208. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Marinos, G., Kerdahi, R. F., Srivastava, E., Al Lehibi, A., Mason, J., Bužga, M. a Brooks, J. Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau. In: 20th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO): Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau 2015-08-26 Vienna. Vienna: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 2015. s. 64-65. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Marinos, G., Kerdahi, R., Srivastava, E., Al Lehibi, A., Mason, J., Bužga, M. a Brooks, J. Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau. In: 46th Annual Digestive Disease Week (DDW): Spatz Adjustable Balloons: Results Of Adjustment For Intolerance And For Weight Loss Plateau 2015-05-16 Washington, DC. Washington, DC: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, PA 19103-2899 USA, 2015. W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, PA 19103-2899 USA, 2015. s. 900-900. ISSN 0016-5085.
Bužga, M., Jirák, Z. a Bužgová, R. State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic. Wulfenia. 2015, roč. 22, s. 205-212. ISSN 1561-882X.
Mizerová, V., Bužga, M., Machytka, E. a Seidlerová, A. Změny tělesného složení a stravovacích návyků obézních pacientů po zavedení intragastrického balónu. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 276-279. ISSN 0032-6739.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M. a Havrlentová, L. Could it be even worse? Case report of comlications after gastric plication and sleeve gastrectomy. In: 6. Congress of IFSO -EC. Brusel. 2014.
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P., Foltys, A. a Zonča, P. Dietary intake and ghrelin and leptin changes after sleeve gastrectomy. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. 2014, roč. 9, s. 554-561. ISSN 1895-4588.
Bužga, M., Machytka, E., Klvaňa, P., Kupka, T., Zavadilová, V., Zonča, P. a Švagera, Z. Effects of the Intragastric Balloon MedSil (R) on Weight Loss, Fat Tissue, Lipid Metabolism, and Hormones Involved in Energy Balance. OBES SURG. 2014, roč. 24, s. 909-915. ISSN 0960-8923.
Machytka, E., Bojková, M., Kupka, T., Bužga, M., Stecco, K., Levy, S. a Gaur, S. First human experience with the elipse: a novel, swallowed, self-emptying, and excreted intragastric balloon for weight loss.. In: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Montreal. 2014.
Bužga, M., Jirák, Z. a Švorc, P. Fyziologie člověka I. díl. 2014.
Bužga, M., Jirák, Z. a Švorc, P. Fyziologie člověka II. díl. 2014.
Jirák, Z., Bužga, M. a Pektor, R. Fyziologie práce I. díl. 2014.
Jirák, Z. a Bužga, M. Fyziologie práce II. díl. 2014.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2014, roč. 9, s. 374-381. ISSN 1895-1058.
Haluzík, M. a Bužga, M. Izolace mononukleárních buněk metodou Ficcol-Paque z periferní krve pacientů po bariatrických operacích. 2014.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Kristof, J., Navrátilová, A. a Gazdicko, J. Laparoscopic greater curvature plication impact of technique on results.. In: 19th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Montreal. 2014.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Bolek, M. Laparoskopická plikace žaludku a její dopad na složení těla a lipidový a cukerný metabolismus. In: XII. Slovenské obezitologické dni. Piešťany. 2014.
Chyliková, J., Kamarád, V., Dvořáčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Role of Adipocyte Apoptosis in the Remodeling of Adipose Tissue in Morbidly Obese. In: Morphology 2014. Brno. 2014.
Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Šmajstrla, V. a Adamczyk, P. A Comment on 'Changes in Bone Mineral Density in Women Following 1-year Gastric Bypass Surgery' Published by Casagrande DS et al.. OBES SURG. 2013, roč. 23, s. 1885-1885. ISSN 0960-8923.
Chyliková, J., Lichnovská, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění. In: 2. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku II 2013-09-03 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 36-39. ISBN 978-80-7464-364-4.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P. a Bužga, M. Autonomic nervous system under ketamine/ xylazine and pentobarbital anaesthesia in a Wistar rat model: a chronobiological view. Prague Medical Report. 2013, roč. 114, s. 72-80. ISSN 1214-6994.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Krištof, J. a Ševčíková, J. Biliopankretická diverzia - definitivne riešenie obezity a diabetu?. In: XI.slovenské obezitologické dni. Dudince. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013: Morphology 2013 2013-06-04 Martin, Slovenská republika. s. 32-32. ISBN 978-80-89544-47-9.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. In: Morphology 2013. Martin. 2013.
Chyliková, J., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P., Dvořáčková, J. a Vaculová, J. Comparison of subcutaneous adipose tissue morphology using the methods of classical excision and fine needle biopsy. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2013, roč. 5, s. 158-159. ISSN 1852-8023.
Bužga, M., Zavadilová, V., Holéczy, P. a Bolek, M. Dietary Intake and Body Composition Following a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Effect of reoxygenation on the electrical stability of the rat heart in vivo: a chronobiological study. PHYSIOL RES. 2013, roč. 62, s. 143-149. ISSN 0862-8408.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z. a Šmajstrla, V. Effects of Sleeve Gastrectomy on Metabolism of Calcium and Vitamin D in Extremely Obese Females. OBES SURG. 2013, roč. 23, s. 1315-1316. ISSN 0960-8923.
Bužga, M., Holéczy, P., Švagera, Z., Švorc, P. a Zavadilová, V. Effects of sleeve gastrectomy on parameters of lipid and glucose metabolism in obese women-6 months after operation. VIDEOSURGERY MINIINV. 2013, roč. 8, s. 22-28. ISSN 1895-4588.
Jirák, Z., Lvončík, S., Tomášková, H., Bužga, M., Trlicová, M. a Tekielová, D. Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 6-13. ISSN 0032-6291.
Jirák, Z. a Bužga, M. Fyziologie práce a ergonomie II. díl. 2013.
Jirák, Z., Bužga, M. a Pektor, R. Fyziologie práce I. díl. 2013.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLON MEDSIL (R).. 2013.
Švagera, Z., Bužga, M., Machytka, E., Kušnierová, P. a Zavadilová, V. CHANGES IN LIPID METABOLISM AND HORMONES INVOLVED IN ENERGY BALANCE AFTER IMPLEMENTATION OF INTRAGASTRIC BALLOON MEDSIL (R). CHEM LISTY. 2013, roč. 2013, s. 452-453. ISSN 0009-2770.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., Marossy, A., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Ketamine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Horizons in Neuroscience Research Volume 10. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2013. s. 205-219. ISBN 978-1-62417-003-4.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiology of the electrical stability of the heart in hypoventilation/reoxygenation rat model. In: Joint meeting of national physiological societies "New frontiers in physiological research - from scientific truth via friendship to the art". Kovačica. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Kristof, J. a Ševčíková, J. Laparoscopic Greater Curvature Plication: As Good as Gold?. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Bužga, M. a Zavadilová, V. Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii I. 2013.
Bužga, M. a Zavadilová, V. Návody pro klinickou antropometrii a denzitometrii II.. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L., Krištof, J. a Ševčíková, J. Our experience with laparoscopic greater curvature plication. In: IV. CECON. Cluj-Napoca. 2013.
Švorc, P., Bužga, M. a Vaculín, Š. Praktická cvičení z fyziologie I.. 2013.
Švorc, P., Bužga, M. a Vaculín, Š. Praktická cvičení z fyziologie II.. 2013.
Zonča, P., Guňková, P., Martínek, L., Foltys, A., Bužga, M. a Jacobi, C. Staplerová linie u sleeve resekce žaludku. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 373-378. ISSN 0035-9351.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Hanousek, M., Krištof, J., Havrlentová, L. a Ševčíková, J. Světla a stíny minigastrického bypassu. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A. a Machytka, E. Tělesné složení a stravovací návyky pacientů s intragastrickým balónem. In: Obezitologie a bariatrie 2013. Hradec Králové. 2013.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. The electrical stability of the heart in hypoventilation / reoxygenation rat model. Chronobiological study.. In: 89. Fyziologické dny. Praha. 2013.
Zonča, P., Bužga, M., Martínek, L. a Holéczy, P. The Stapled Line in Sleeve Gastrectomy. In: 18th World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO). Istanbul. 2013.
Holéczy, P., Bužga, M., Bolek, M., Havrlentová, L. a Ševčíková, J. Výsledky bariatrických/metabolických reoperací. In: Obezitologie a bariatrie 2013. Hradec Králové. 2013.
Pluskiewicz, W., Bužga, M., Holéczy, P., Bortlík, L., Šmajstrla, V. a Adamczyk, P. Bone Mineral Changes in Spine and Proximal Femur in Individual Obese Women after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Short-Term Study. Obesity Surgery. 2012, roč. 22, s. 1068-1076. ISSN 0960-8923.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of rat myocardium at disorders of pulmonary ventilation. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Circadian rhythms of the electrical stability of the heart during normal ventilation, hypoventilation and hyperventilation in rat model. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Cirkadiánne rytmy elektrickej stability srdca pri odchýľkach pľúcnej ventilácie v experimentálnom modeli potkana. In: XXIII. Martinské dni dýchania. Martin. 2012.
Holéczy, P., Bolek, M., Bužga, M., Pasnisin, L. a Havrlentová, L. Complications After LGCP. In: 17th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). New Delhi. 2012.
Bužga, M. a Holéczy, P. Complications After LGCP. New York: Springer, 2012. Springer, 2012. s. 1333-1333. ISSN 0960-8923.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Chronobiological Aspects of Keramine/Xylazine Anaesthesia Impact on the Cardiovascular System, the Acid-base Balance, Ions and Autonomic Nervous System in Wistar Rats. In: Joint FEPS and Spanish Physiological Society Scientific Congress 2012. Santiago de Compostela. 2012.
Švorc, P., Bačová, I., Švorc, P., NOVÁKOVÁ, M. a Bužga, M. Chronobiological aspects of ketamine/xylazine anesthesia impact on the cardiovascular system, the acid-base balance, ions and autonomic nervous system in Wistar rats. In: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi. 2012.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. 1. vyd. Rijeka, Chorvatsko: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P., Gresova, S., Bužga, M. a Fulton, B. L. Chronobiological Aspects of the Heart Rhythm Disorders at the Change of Pulmonary Ventilation in Rat Model. In: Cardiac Arrhythmias - New Considerations. Rijeka: InTech, 2012. s. 193-226. ISBN 978-953-51-0126-0.
Holéczy, P., Bužga, M., Zavadilová, V., Jirák, Z., Végh, R. a Švagera, Z. INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY. In: 5th Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders, European Chapter (IFSO-EC. Barcelona. 2012.
Bužga, M., Zavadilová, V., Vlčková, J., Oleksiaková, Z., Šmajstrla, V., Tomášková, H., Jirák, Z. a Kavková, J. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. Hygiena. 2012, roč. 57, s. 105-109. ISSN 1802-6281.
Švorc, P., Marossy, A., Švorc, P. a Bužga, M. Poruchy pľúcnej ventilácie a cirkadiánne rytmy v elektrickej stabilite srdca v experimentálnom modeli potkana Wistar. In: Novinky v experimentálnej a klinickej medicíne. s. 166-173.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Bužga, M. Vliv bariatrické léčby obezity na složení těla a metabolismus morbidně obézních pacientů. 2012.
Bužga, M., Holéczy, P. a Zavadilová, V. Vliv restrikční chirurgické léčby morbidně obézních pacientek na složení těla: pilotní studie. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 92, s. 260-263. ISSN 0032-6739.
ŠMAJSTRLA, V., Bužga, M., Bortlík, L. a ČUBOKOVÁ, S. Vývoj kostní denzity u pacientek užívající gestagenní antikoncepci. In: 15. kongres slovenských a českých osteológov. Tále. 2012.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L. a ČUBOKOVÁ, S. Vývoj kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní antikoncepci. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 123-127. ISSN 1211-3778.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity. In: Morphology 2012. s. 73-73.
Kamarád, V., Chyliková, J., Carbolová, T., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012: Morphology 2012 2012-09-09 Hradec Králové. s. 65-65.
Chyliková, J., Carbolová, T., Kamarád, V., Bužga, M., Holéczy, P. a Dvořáčková, J. White adipose tissue morphology in morbid obesity - the role of macrophages.. In: Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry. Hradec Králové. 2012.
Bužga, M. Změny kostní minerální denzity u pacientů po tubulizaci žaludku. In: X. Slovenské obezitologické dni. Vyhně. 2012.
Bužga, M., ŠMAJSTRLA, V., Holéczy, P., Bortlík, L. a Chroboková, A. Změny kostrní denzity u pacientů po bariatrickém výkonu (Sleeve gastrektomii). In: 15. kongres slovenských a českých osteológov. Tále. 2012.
Zavadilová, V., Bužga, M., Chroboková, A., Holéczy, P. a Végh, R. Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku: pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 6, s. 444-449. ISSN 1804-7874.
Bužga, M. Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku. In: X. Slovenské obezitologické dni. Vyhně. 2012.
Bužga, M. Změny v tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů po tubulizaci žaludku. In: VII. Ostravské dny léčebné výživy. . 2012.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 121-124. ISSN 1211-1074.
Holéczy, P., Bužga, M., Švagera, Z., Martínek, L. a Bolek, M. Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. Obesity Surgery. 2011, č. 21, s. 1128-1128. ISSN 0960-8923.
Holéczy, P., Bužga, M., Švagera, Z., Martínek, L. a Bolek, M. Metabolic Changes after Sleeve Gastrectomy. In: 16th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA: SPRINGER, 2011. SPRINGER, 2011. s. 1128-1128. ISSN 0960-8923.
Zavadilová, V. a Bužga, M. Porovnání metod měření tělesného složení obézních pacientů před a po sleeve resekci žaludku - pilotní studie. In: Obezitologie a Bariatrie 2011. Ostrava. 2011.
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z. a Chroboková, A. Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie. Praktický lékař. 2011, roč. 2011, č. 91, s. 723-726. ISSN 0032-6739.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Foltys, A., Holéczy, P. a Chroboková, A. Surprisingly low bone density at the lumbar spine in morbidly obese patients. In: 87. Fyziologické dni. Bratislava. 2011.
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z., Koutníková, P. a Růžičková, D. Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. In: Obezitologie a Bariatrie 2011. Ostrava. 2011.
Bužga, M., Yahia, R. B., Lichnovská, R., Krčová, V. a Zavadilová, V. FABPS, PAI-I and others Biomarkers in Serum in Individuals with Diabetic Type 2 and Nondiabetic pilot Study. In: The 3rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension. Praha. 2010.
Bužga, M., Jirák, Z. a Pažický, M. Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Eberová, E., Rozbroj, M., Dvořáček, C., Ledvinková, M., Měch, J., Pomahač, R., Fousková, H. a Kempný, O. Denzitometrické nálezy u žen uží vajících gestagenní hormonální antikoncepci. Česká Gynekologie. 2009, roč. 6, s. 411-416. ISSN 1210-7832.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Tomášková, H., Bužga, M., Horáková, D. a Jirák, Z. Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca. 2009, roč. 18, s. 118-121. ISSN 1210-5481.
Zavadilová, V., Vlčková, K., Oleksiaková, Z., Bužga, M., Šmajstrla, V., Kavková, J., Tomášková, H. a Jirák, Z. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Dny sportovní medicíny. Brno. 2009.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract. Rehabilitacia. 2008, roč. 7, s. 157-158. ISSN 1580-9315.
Bužga, M., Jirák, Z. a Zavadilová, V. Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava. In: Sborník souhrnů, XXXIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2008. Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2008. s. 24-25. ISBN 978-80-7368-505-8.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Journal of health sciences management and public health. 2007, roč. 8, s. 187-195. ISSN 1512-0651.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. Central European Journal of Public Health. 2007, s. 19-19. ISSN 1210-7778.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Šimíček, J., Bužga, M. a Zavadilová, V. Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků. Agel Academy. 2007, roč. 1, s. 11-13. ISSN 1802-8462.
Bužga, M. a A Kol., .. Praktická cvičení z fyziologie. 2007.
Bužga, M., Jiřišta, V. a Jirák, Z. Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava. In: Sborník souhrnů. s. 31-32.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Lysová, E., Horáková, D. a Janout, V. Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Sborník souhrnů. s. 53-53.
Bužga, M., Lvončík, S. a Kristiníková, J. Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou. In: Sborník souhrnů. s. 109-110.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Šimíček, J., Rydlo, M., Urban, O. a Bužga, M. Vybrané kapitoly z patofyziologie pro bakaláře. 2006.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Jirák, Z., Vašina, B. a Bužga, M. Fyziologie a psychologie práce. 2005.
Jirák, Z., Bužga, M. a Tomášková, H. Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz. 2005.
Bužga, M. a Šimíček, J. Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu. In: XXXVIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a IV. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie. Vysoké Tatry - Tatranské Zruby. 2005.
Bužga, M. a Šimíček, J. Plazmatický laktát jako pomocné kritérium v hodnocení dosažené úrovně zátěže v ergometrickém testu. In: Zborník abstraktov. s. 14-15.
Bužga, M. a A Kolektiv, Praktická cvičení z fyziologie. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Lehocká, H., Jirák, Z., Straková, V., Krygel, M., Strnadelová, I., Zdařilová, G., Zavacká, I., Bužga, M., Kilián, V., Kubešová, M. a Sedláčková, M. Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. In: Sborník. s. 15-17. ISBN 80-7042-352-8.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Jirák, Z., Šimíček, J., Dobiáš, L. a Bužga, M. Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU. 2003.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Flégrová, J. a Netopilíková, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků. Cardio 3. 2003, s. 1-1.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Netopilíková, J. a Flégrová, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.. In: Konference pracovní skupiny ČKS: Sborník abstrakt 2.10.2003 Mikulov. s. 63-63.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Netopilíková, J. a Flégrová, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.. In: Konference pracovní skupiny ČKS: Sborník abstrakt 2.10.2003 Mikulov. s. 63-63.
Šimíček, J., Ungerová, J., Jirák, Z., Bužga, M., Dvorníková, D., Flégrová, J. a Netopilíková, J. Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 2003-10-24 Ostrava. s. 29-29. ISBN 801-7042-345-5.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M. a Jirák, Z. Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7.září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Flégrová, J., Dvorníková, D. a Netopilíková, J. Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných. Cor et Vasa supplementum. 2002, roč. 4, s. 110-111.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Flégrová, J., Dvorníková, D. a Netopilíková, J. Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných. Cor et Vasa . 2002, roč. 4, s. 110-111.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Flégrová, J., Dvorníková, D. a Netopilíková, J. Plazmatický laktát při ergometrii "symptom limited" u koronárních nemocných. In: X. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno. 2002.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.


ZkratkaNázev předmětu
1IPFVybrané kapitoly z patolog. fyziologie
KONHOKonzultační hodiny
2BF2LLékařská biofyzika II.
EP1LFEpidemiologie I.
0IEP1Epidemiologie I.
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
1FZS1Fyziologie 1 - přednáška
2FZE2Fyziologie 2 - cvičení
2FZR2Fyziologie 2 - cvičení
2FZS2Fyziologie 2 - přednáška
4IHPEFyziologie práce a ergonomie
ABF2LMedical biophysics II.
BF2LFLékařská biofyzika II.
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT1Praxe - bakalářská práce 1
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYELFFyziologie práce a ergonomie
FYNK1Fyziologie 1
FYNK2Fyziologie 2
FYNT1Fyziologie 1
FYNT2Fyziologie 2
FYZO1Fyziologie 1
FYZRAFyziologie
FYZRKFyziologie
FY1LFFyziologie I.
FY2LFFyziologie II.
FZGKSFyziologie
FZGVPFyziologie
FZKS1Fyziologie 1
FZKS2Fyziologie 2
FZRS1Fyziologie 1 - přednáška
FZRS2Fyziologie 2 - přednáška
FZVP1Fyziologie 1
FZZK1Fyziologie 1
FZZK2Fyziologie 2
FZZZ1Fyziologie 1
FZZZ2Fyziologie 2
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
MVZNKMetodologie vědeckého výzkumu
MVZNTMetodologie vědeckého výzkumu
PPFVZOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
SBPNKSeminář k bakalářské práci
SBPNTSeminář k bakalářské práci
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Teoretický základ
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
0ISVMSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
1NKFYFyziologie 1
1ZFZ1Fyziologie 1
2NKFYFyziologie 2
2ZFZ2Fyziologie 2
3PCINCivilizační nemoci
3ZCINCivilizační nemoci
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
O2FYZFyziologie
O2FZ1Fyziologie 1
O3FZ2Fyziologie 2
2FYZKFyziologie


AutorNázev práceTypRok
Habernalová JanaStravovací zvyklosti pacientů po bariatrických výkonechdiplomová 2018 
Dorociaková MichaelaLázeňská léčba obezity u dětídiplomová 2017 
Čuboková SoňaSledování úbytku kostní hmoty v průběhu užívání gestagenní hormonální antikoncepcediplomová 2012 
Fojtíková VeronikaMožnosti léčby u osob s morbidní obezitou v Ostravském regionudiplomová 2011 
Oršulíková IvaSledování vývoje kostní denzity u pacientek užívajících gestagenní kontracepcidiplomová 2010 
Píchová PetraKostní minerální denzita u pacientů s celiakiídiplomová 2010 
Čížková IvetaMožnosti stravování a poskytování léčebné výživy obviněným a odsouzeným osobám v zařízení Vězeňské služby ČR.bakalářská 2019 
Grabková HanaStudie změn hladin mikro a makronutrientů u osob s vysokým stupněm obezitybakalářská 2019 
Horká VeronikaVliv tělesné kompozice na klidový metabolismus člověkabakalářská 2019 
Sovadinová ZuzanaÚroveň výživy u veganů, vegetariánů a omnivorůbakalářská 2019 
Habernalová JanaStravovací zvyklosti dětí předškolního a školního věkubakalářská 2016 
Witoszová VeronikaVýživa a stravovací návyky žen v těhotenstvíbakalářská 2016 
Baslová MiroslavaPříjem vitamínu D u pacientů po laparoskopické tubulizaci žaludkubakalářská 2013 
Davidová RomanaHodnocení kvalitativního a kvantitativního složení stravy biatlonistůbakalářská 2013 
Kopkášová MartinaHodnocení příjmu vápníku v potravě po sleeve resekci žaludkubakalářská 2013 
Koutníková PavlínaRiziko kardiovaskulárních onemocnění u pracovníků zdravotní záchranné službybakalářská 2013 
Růžičková DanielaKvalitativní a kvantitativní složení stravy profesionálních zdravotnických záchranářůbakalářská 2013 
Vítková MartinaVýživový stav pacientů s intragastrickým balónembakalářská 2013 
Chroboková AdélaRizikové faktory metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů: hodnocení příjmu, výdeje energie a životního stylubakalářská 2009 
Hanáčková MarkétaHodnocení energetického výdeje u zdravotnických záchranářů: srovnání energetického výdeje při modelových situacích a ostrých zásazíchbakalářská 2009 
Jiřišta VladimírFyzická zátěž u záchranné službybakalářská 2007 


Vývoj pokročilých endoluminálních technologií v léčbě extrémní obezity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2018
PoskytovatelÚstav fyziologie a patofyziologie, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Nutriční deficience u pacientů po restriktivním bariatrickém výkonu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech - II. etapa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metabolické změny tukové a kostní tkáně po radikálních bariatrických výkonech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Posouzení vlivu sleeve resekce žaludku na metabolismus kostní a tukové tkáně
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelDěkanát LF, Specifický VŠ výzkum
Stavukončený
Posouzení vlivu bariatrické léčby u obézních pacientů na metabolismus tukové tkáně - pilotní prováděcí studie pro IGA MZ ČR
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Epidemiologická studie zdravotního stavu a fyzické zátěže pracovníků ÚSZS MSK
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Pilotní projekt - Epidemiologická studie změn metabolismu u pacientů po amputacích dolních končetin
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub