Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptace a ověřování klinických doporučených postupů. KDP prevence dekubitů a KDP prevence katétrových infekcí
Id projektuSGS23/LF/2013
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKvalitní a přiměřená zdavotní a ošetřovatelská péče je ve většině vyspělých zemí světa poskytována podle klinických doporučených postupů (KDP), které jsou zpracovávány multidisciplinárním týmem podle nejnovějších aktuálních poznatků a výsledků publikovaných výzkumů (evidence based practice). V České republice neexistují na národní úrovni jednotné doporučené postupy ošetřovatelské péče.