Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podoby a proměny interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu III
Id projektuSGS7/FF/2013
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je navázat na výsledky výzkumu realizovaného v rámci obou předchozích projektů (SGS 2011, 2012), dále je rozvinout a syntetizovat v ucelený výsledný tvar. Společný metodologický rámec se opírá o funkčně systemický přístup k jazyku jako sociálně podmíněnému prostředku komunikace, který naplňuje simultánně ideační, interpersonální a textovou metafunkci, a o žánrovou analýzu diskursu, která charakterizuje žánr jako završení kontextualizace hierarchie úrovní jazykového systému. V rámci tohoto rámce se členové týmu zaměřují na analýzu vybraných žánrů v akademickém, institucionálním a masmediálním diskursu (konferenčních prezentací a recenzí příspěvků, internetových diskusí čtenářů novin online, internetových prezentací a prospektů univerzit, vysokoškolských učebnic a odborných článků, novinových titulků a zpráv, populárně-naučných článků a žánru počítačové hry). Vzhledem k tomu, že výzkum komunikačních strategií i žánrů odhaluje ve svazku jazykových metafunkcí řídící roli interpersonálního komponentu, je v navrhovaném výzkumu sledování realizace interpersonálnosti klíčem k identifikaci a charakteristice žánru. V centru pozornosti výzkumného projektu na rok 2013 stojí především syntetická zpracování dlouhodobého výzkumu, dokončení disertačních a diplomových prací a příprava základu výzkumu habilitačního.