Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Id projektuSGS4/FF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá problémy interpretace středověkých písemných, vizuálních a hmotných pramenů. Důraz bude kladen na interpretační interdisciplinaritu a kritiku specifických pramenů středověku, například byzantských ikon, pečetí, teologických, didaktických a moralistních vizuálních schémat v monastickém i laickém prostředí a jejich smyslovému i intelektuálnímu vnímání. Zkoumána bude také role kterou tato schémata sehrávala v socializaci městského prostředí středověku. Důraz bude kladen na řešení problémů edičního zpřístupnění a interpretačních obtíží týkajících se diplomatických pramenů, raně i pozdně scholastických (latinských i hebrejských) filosofických a vědeckých textů. Pozornost bude věnována jak monastickému i univerzitnímu intelektuálnímu prostředí, tak profánním ikonografickým a písemných pramenům, vypovídajících o společenských představách v období raného i vrcholného středověku. Neopomenuty nezůstanou vizuální objekty a výtvarné památky související s regionem severní Moravy a Slezska (nástěnná a knižní malba, pečetě).