Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Id projektuSGS6/FSS/2013
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá analýzou využití úkolově orientovaného přístupu v Ostravě. Úkolově orientovaný přístup je model krátkodobé intervence, který vznikl přímo v kontextu sociální práce a byl vyvinut sociálními pracovníky pro jejich vlastní potřebu. V současné praxi české sociální práce se řadí mezi čtyři nejužívanější metody sociální práce. Jeho uplatnění v minulosti je v Ostravě doloženo v oblasti postpenitenciární péče. Cílem výzkumu je zmapovat současné využití tohoto přístupu sociálními pracovníky v Ostravě a dále zjistit, které konkrétní prvky tohoto přístupu jsou v ostravské praxi aktivně využívány. Metodologicky je projekt ukotven kvantitativní výzkumnou strategií. K naplnění výzkumného cíle bude použita zejména technika dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný vzorek bude složen ze sociálních pracovníků pracujících v ambulantních, terénních a pobytových sociálních službách na území města Ostravy. Výstupy budou směřovat v teoretické rovině k prohloubení teorie sociální práce a v praktické rovině ke zkvalitnění výuky teorií a metod sociální práce.