Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv nezaměstnanosti a opětovného získání placené práce na činnost autonomního nervového systému - dlouhodobá studie
Id projektuSGS06/LF/2013
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMoravskoslezský kraj se dlouhodobě řadí mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (11,7%; 76 146 nezaměstnaných) v České republice. Studie prokázaly zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění (CHD) a mortality u nezaměstnaných jedinců, zejména v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti (např. Koziel, 2009; Paul, Moser, 2009). Narušená činnost autonomního nervového systému (ANS) může být potenciální mechanismus, který by tuto souvislost mohl vysvětlovat. Spektrální analýza variability srdeční frekvence (HRV) je validní neinvazivní metoda hodnocení činnosti ANS. Snížená HRV a parasympatická aktivita, a zvýšená sympatická aktivita je ukazatelem zdravotního rizika, rizika CHD a mortality (Task Force, 1996). Ve studii Jandačkové et al. (2012) publikované v časopise Biological Psychology (pětiletý IF:4,2) jsme pozorovali signifikantně sníženou HRV a parasympatickou aktivitu u nezaměstnaných mužů a žen oproti zaměstnaným mužům a ženám; výsledky nebyly ovlivněny behaviorálními ani psychosociálními faktory (viz Příloha - článek). V současném projektu chceme u stejných subjektů sledovat vliv opětovného získání zaměstnání na činnost ANS. Je možné, že získání placené práce je potenciální salutor, který u původně nezaměstnaných mužů a žen může vést ke zvýšení parasympatické aktivity a snížení sympatické aktivity. U jedinců, kterým se zaměstnání nepodaří získat budeme pozorovat změnu HRV s délkou nezaměstnanosti. Studií, které by objasňovaly mechanismy stojící za zhoršeným fyzickým zdravím nezaměstnaných je ve světovém písemnictví nedostatek (Wanberg, 2012).