Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přínos imunochemických metod v hodnocení dysplastických změn děložního čípku
Id projektuSGS04/LF/2012
Hlavní řešitelMgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je stanovit optimální spektrum imunochemických metod přínosných pro klasifikaci dysplazií (prekanceróz) děložního čípku a poukázat na jejich uplatnění v histopatologické diagnostice. Na vyšetřovaném souboru bude ověřeno, zda je navrhovaná škála imunochemických metod dostatečná ke stanovení přesné diagnózy a mají-li sledované markery vypovídající hodnotu. Po prohlédnutí cytologických preparátů bude stanovená cytologická diagnóza verifikována histologickým vyšetřením. V cytologických i histologických preparátech bude sledována exprese proteinu p16. Tento protein je ukazatelem chronické HPV infekce, která hraje klíčovou roli v etiologii cervikálního karcinomu. Imunochemické vyšetření proteinu p16 bude doplněno dalšími markery ke zpřesnění charakteru léze a klasifikaci dysplazie.Navrhovaný projekt se zabývá významnou oblastí prevence vzniku rakoviny včetně včasné a přesné detekce dysplastických změn za použití imunochemického vyšetření, které je nezbytné k určení přesné diagnózy.