Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Multimediální pomůcka ke studiu středověkých dějin
Id projektuFRVŠ 1534/F5/d
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude zpracována multimediální pomůcka, která poslouží jako doplněk k výuce a samostudiu středověkých dějin. Studentům a dalším zájemcům umožní názornou formou blíže se seznámit s širokou škálou historických pramenů vztahujících se k dějinám středověku. Základní myšlenkou projektu je nejen ukázat prameny v původní podobě, ale rovněž upozornit na postup jejich zpracování, tedy na cestu, která vede od historického reliktu k finální dějepisné interpretaci. Pomůcka naznačí různé interpretační možnosti s ohledem na různé typy pramenů a problematiku spojenou s interpretací. Interaktivní forma pomůcky umožní studentům vyzkoušet si v určité míře interpretaci pramenů, a zároveň prověřit získané znalosti.