Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas
Id projektu13-33039S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceS výjimkou rodu Nannochloropsis známého pro své biotechnologické aplikace zustává rasová trída Eustigmatophyceae nedostatecne studovanou skupinou, prestože se vyznacuje radou zvláštních vlastností a obecným potenciálem pro biotechnologie. Náš recentní výzkum odhalil další dva významné aspekty biologie euatigmatofytu: fylogenetická diversita eustigmatofytu je mnohem vetší, než se zdálo, a nekteré znaky a fylogenetické analýzy naznacují, že organismus príbuzným eustigmatofytum byl donorem plastidu pro plastid nesoucí alveolata (vcetne medicínsky významných výtrusovcu). Proto navrhujeme projekt pruzkumu genomu a transkriptomu ctyr fylogeneticky odlišných eustigmatofytu s cílem osvetlit nekolik základních otázek biologie, genetiky a evoluce trídy Eustigmatophyceae. Genomická data získaná pri rešení projektu poskytnou nenahraditelný zdroj pro širší vedeckou komunitu zabývající se biochemií, bunecnou biologií a evolucí eukaryotu, predevším ras, a vytvorí základ pro aplikovaný výzkum vedoucí k biotechnologickému využití eustigmatofytu mimo samotný rod Nannochloropsis.