Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interaktivní pomůcka pro výuku heraldiky
Id projektuFRVŠ 1891/F5/d
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt umožňuje interaktivní formou seznámit studenty s vývojem a pravidly heraldiky. Přiblíží jim obrazové bohatství heraldických pramenů. Připravovaná elektronická pomůcka pomůže studentům osvojit si teoretické poznatky i praktické dovednosti v oboru heraldiky nejen při vlastním studiu, ale i v budoucí odborné či učitelské praxi. Heraldika patří mezi nejatraktivnější pomocné věcy historické, pročež pomůcka tohoto typu je užitečná nejen pro studenty historie a příbuzných oborů, ale též pro zájemce z řad širší laické veřejnosti.