Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Tomáš Krejčík


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny středověku, pomocné vědy historické
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:

Vzdělání

2013
Univerzita Komenského, prof.
2000
Karlova univerzita, Doc.
1992
FF UJEP Brno, CSc.
1974
FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník
1993 – dosud
OU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
1991 – 1993
Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1977 – 1991
Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1974 – 1977
JME Brno - podnikový archivář
 

Odborné zaměření

Dějiny šlechty
Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
Pomocné vědy historické
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Numismatik
Genealogicko-heraldické informace
Nobilitas in historia nova
Národní komitét historiků
Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)
 


Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Coats of Arms and Grants of Arms as Part of the System for Preserving Family Memory and Reinforcing the Prestige of Noble Families
Tomáš Krejčík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Písmo a pečeť. Texty na pečetích jako dobové doklady kultury
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2016, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize

Bankéř a matka představená
Tomáš Krejčík, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Die Medaillen von Österreichischen Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erbovní minaitury nobilitačních a erbovních listin v Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Erbovní miniatury nobilitačních a erbovních listin Archivu města Brna
Tomáš Krejčík
Rok: 2015, Statutární město Brno; Archiv města Brna
kapitola v odborné knize

Genealogické a heraldické zájmy Leopolda Johanna Scherschnika v kontextu dobových vzdělaneckých kontaktů
Tomáš Krejčík
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.) TOMUS VIII
Richard Psík, Tomáš Krejčík, Pavel Hruboň, Kamil Harvánek, Václav Bok
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

WIlhelm von Badenfeld and his 1848 writings on the nobility
Tomáš Krejčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Die Liechtenstein in ihren Münzen, Medaillen und Wappen
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Leopold Johann Scherschnik a jeho genelaogické zájmy
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavské úvahy o úloze šlechty
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty nobilitací důstojníků napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2014, Muzeum města Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Zur Typologie der Wappenminiaturen.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014, Selbstverlag des Herold
kapitola v odborné knize

Zwischen Genealogie und Prosopographie. Zum Stand der genealogischen Forschung in österreichischen Schlesien.
Tomáš Krejčík
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bankéř a  matka představená
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech
Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Nobilitovaní důstojíci v době napoleonských válek
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů olomouckých v historickém vývoji
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pečeti olomouckých biskupů v období 1351-1457
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Pečeti středověkých českých kapitul
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

proměny církevní heraldiky
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Stav a perspektivy studia církevních pečetí (úvodní slovo)
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wappenbriefe und Standeserhöhungensurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers?
Tomáš Krejčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... další autoři
Rok: 2012, Ostravské muzeum
odborná kniha

Erby a nobilitační listiny
Tomáš Krejčík, František Šmahel, Lenka Bobková
Rok: 2012, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize

Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symboly lichtenštejnské státnosti. Nejen heraldika a sfragistika ve službách panujícího rodu.
Tomáš Krejčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genealogické a heraldické informace
Tomáš Krejčík
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Litterae armorum
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Rok: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Der jüdische Adel in Mähren
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genealogické a heraldické informace 2009
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Nobilitace duchovenstva v novověku-od osobní kariéry k rodové strategii
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrana heraldiky?!
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Peníze v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Rok: 2010, Theatrum historiae
článek v odborném periodiku

Symboilika měst a obcí ve střední Evropě
Tomáš Krejčík
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antonín Wittman von Denglaz - v cizích službách
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K nové české heraldické a sfragistické literatuře 1981-2005
Tomáš Krejčík
Rok: 2009, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Moravská šlechta na přelomu 19. a 20. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Museums, Nobility and Entrepreneurs
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Státní symbolika
Tomáš Krejčík, Petr Sommer, Josef Žemlička, Dušan Třeštík
Rok: 2009, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize

Výtvarný vývoj státních znaků po roce 1918
Tomáš Krejčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nobilitace podnikatelů v habsburské monarchii v 18.-19. století. Několik úvah k problematice
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Tomáš Krejčík, Jiří Brňovják
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Nobilitační listiny a nobilitační spisy
Jiří Brňovják, Milan Myška, Tomáš Krejčík, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské unicerzity
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Základy heraldiky
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Železnice v obraze medailí, drobné plastiky a erbů 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2008, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nobilitace žen v habsburské monarchii
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Poznání nové šlechty
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Symbolika měst a obcí ve střední Evropě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Vybrané právní aspekty nobilitací v 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.- 18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diplomatika erbovních listin vydaných českou panovnickou kanceláří 14.-18. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nobilitationen der Böhmischen Hofkanzlei und Besonderheiten der Nobilitationen der Schlesier während der Regierung des Kaisers Karl VI. (1712-1740). Aus dem Forschungsprojekt Der neue Adel in den böhmischen Ländern im 18.-19. Jahrhundert
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předmluva
Tomáš Krejčík
Rok: 2006, Elka Press
kapitola v odborné knize

Výzkum nové šlechty v českých zemích v 18.-19. století na Ostravské univerzitě v Ostravě
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam symboliky v erbech právníků v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jezdecká pečeť Jana Jiřího Krnovského
Tomáš Krejčík, Radek Fukala
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Poznámky k proměnám elit na severní Moravě a v rakouském Slezsku v 18. a 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Česká heraldická zastavení v Římě II
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

Český výrobek
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

Hukvaldy a heraldické památky olomouckých biskupů a arcibiskupů
Tomáš Krejčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kultivace a dekultivace nové šlechty na Moravě - stav poznání a možnosti dalšího zkoumání
Tomáš Krejčík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Znak Tomáše kardinála Špidlíka
Tomáš Krejčík
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku

K listině Václava IV. pro rod Gonzagů z roku 1394.
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nobilitovaní bankéři 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Světla a stíny heraldického, sfragistického a příbuzného bádání v českých zemích v letech 1990-2000
Tomáš Krejčík
Rok: 2003
stať ve sborníku

Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
článek v odborném periodiku

Encyklopedie Slezska I. (26 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

Encyklopedie Slezska II. (29 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Možnosti studia heraldiky nové šlechty v 19. století
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 3. (15.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Pečeť a znak obce
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene
Tomáš Krejčík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Heraldické památky doby Lucemburků
Tomáš Krejčík
Rok: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
článek v odborném periodiku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 2. (14.) (3 biogramy)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Znak a pečeť města Valtic
Tomáš Krejčík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dějiny umění a sfragistika
Tomáš Krejčík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Encyklopedie Slezska (Maketa) (47 hesel)
Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Heraldické památky
Tomáš Krejčík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Pečeť v kultuře středověku
Richard Psík, Tomáš Krejčík
Rok: 1999, ČČH
článek v odborném periodiku

Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Rok: 1998
stať ve sborníku

Loštický nález denárů a jeho metrologie
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276
článek v odborném periodiku

Pečeť v kultuře středověku
Tomáš Krejčík
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Popisy pečetí ve středověkých listinách
Tomáš Krejčík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Problémy moravského denárového mincovnictví v 12. století
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998
stať ve sborníku

Středověké pěší pečeti a jejich typologie
Tomáš Krejčík
Rok: 1996
stať ve sborníku

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys
kapitola v odborné knize

Max Planck Institut für Geschichte
Tomáš Krejčík
Rok: 1993
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Polášek AdamPrvní pozemková reforma v Československu a její dopad na společensko-hospodářské postavení bývalé šlechty (na příkladě vybraných rodů na Moravě)disertační 2015 
Hruboň PavelPapežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholních institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.)disertační 2013 
Macháň RadimSoužití města a armády na přelomu 19. a 20. století (Sociální postavení důstojníků rakousko-uherské armády v olomoucké aglomeraci v letech 1886-1914)disertační 2010 
Žouželka ZbyněkČeské nobilitace Marie Terezie v letech 1740-1762 (na základě analýzy svazků Salbuchů číslo 174, 192, 204 a 209)disertační 2009 
Foltýnková MartinaSociální postavení úředníků na velkostatcích olomouckého arcibiskupství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. stoletídisertační 2006 
Parchanský DanielStátní symbolika na území Československa, Česka, Slovenska a Polska po roce 1918diplomová 2022 
Valníčková IvaGenealogická analýza vypracovaného vývodu doplněného o další příbuzenské vazbydiplomová 2019 
Hasalíková SylvieLéta 1918-1938 v obecních kronikách ve vybraných obcích na Přerovsku a Novojičínskudiplomová 2017 
Maloušková IvanaPozemková reforma v československém Slezsku v letech 1919-1938 na příkladu vybraných velkostatkůdiplomová 2016 
Šlechtová PetraVálečná léta 1939-1941 v korespondenci a deníku hrabat Antonína, Viléma a Ferdinanda Magnisů.diplomová 2013 
Knapiková JanaDeníky urozených dívek. Životní sny i zklamání mladých šlechtičen 19. a počátku 20. století.diplomová 2012 
Lunga VáclavMešní a dobročinné fundace z let 1724 - 1943 jako jeden z projevů zbožnosti farnosti Miloticediplomová 2012 
Šuláková KateřinaDeníky hraběnky Gabriely z Žerotína. Život šlechtičny v polovině 19. století. diplomová 2012 
Mojžíšek VáclavArtikule kroměřížských cechů jako vzor pro ostatní cechy měst olomouckého biskupstvídiplomová 2011 
Řeha TomášEdice rukopisu Beschreibung der Gegend und Garten um Teschendiplomová 2011 
Vogeltanzová VěraČlenky světské nadace šlechtičen Mariánská škola v Brně v letech 1792-1868diplomová 2011 
Dvořáková ZuzanaNově přijatí šlechtici na Moravě v letech 1773-1815diplomová 2010 
Polášek AdamNobilitace vydané Českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)diplomová 2010 
Čápová VeronikaOsudy moravské šlechty v 18. století (na příkladech několika vybraných rodů)diplomová 2009 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů klášterního duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918diplomová 2009 
Ochodková LucieMoravský královský kvatern Majestátu léta 1700-1716diplomová 2009 
Jarmarová JanaDějiny farnosti Hranice v letech 1850-1918diplomová 2007 
Stošková LucieKnižní pozůstalost valašskomeziříčského děkana Davida J. H. Láníka a její význam pro historický fond piaristické knihovny v Příbořediplomová 2006 
Tomášová VeronikaVývoj místeckého děkanátu v letech 1848-1918diplomová 2006 
Parchanský DanielVývoj polské státní symboliky ve středověkubakalářská 2020 
Hennhofer DennisVybrané šlechtické rody z Rakouského Slezska a jejich vzájemné genealogické vazby od 17. do 19. stoletíbakalářská 2016 
Hykel TomášRozbor Gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824bakalářská 2016 
Valníčková IvaGenealogická analýza na příkladu vývodu zvolené osobybakalářská 2016 
Fialková BarboraOsudy rodu Dubských, Zdislavice v 19. stoletíbakalářská 2015 
Hoppová MartinaDějiny farnosti Březová v letech 1900-1945bakalářská 2015 
Mácha VítězslavHabsburské nobilitace v letech 1805-1807bakalářská 2015 
Řezáčová HelenaHistorie farnosti Jinošov v letech 1848-1948 v kontextu s náměšťským panstvímbakalářská 2015 
Davidová TerezaDějiny římskokatolické farnosti v Příboře v letech 1848-1946bakalářská 2014 
Hasalíková SylvieIvan Krška (1932-2009)bakalářská 2014 
Jindrová PetraŠlechtické rody držící Porubu ve 14.-19.stoletíbakalářská 2014 
Merta ZdeněkVojenská symbolika v Republice československé v letech 1918 - 1938bakalářská 2014 
Zapletal MartinHeraldické zhodnocení šlechtického erbovníku z 19. stoletíbakalářská 2014 
Liška MarekRod Barrata Dragonů v 19 stoletíbakalářská 2013 
Maloušková IvanaPrvní pozemková reforma na příkladu velkostatků Razumovských z Vikštejnabakalářská 2013 
Pezda JanKaždodennost poutníka na cestách v 2. pol. 19. stol. na příkladu chalupníka Josefa Střížebakalářská 2013 
Tomaštíková NikolFarní síť kostelů po vzniku Velkého Brna 1919 - 1939bakalářská 2013 
Gilíková KateřinaPovýšování do šlechtického stavu ve Velké Británii a ve Španělsku v 19.stoletíbakalářská 2012 
Slezáková MonikaDějiny farnosti Polešovice v letech 1750 - 1945bakalářská 2012 
Kaloč LukášNávštěvy císaře Františka Josefa I. na Moravě a jejich ohlas v dobovém tiskubakalářská 2011 
Šlechtová PetraRodinné vztahy hrabat Seilernů ve světle jejich korespondence v 1. polovině 20. stoletíbakalářská 2011 
Frélichová DanielaDějiny farnosti v Lipníku nad Bečvou v letech 1848-1914bakalářská 2010 
Kabrhelová AdélaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Litomyšlbakalářská 2010 
Kulhavá ZdeňkaSoupis erbovních památek v bývalém okresu Nové Město nad Metujíbakalářská 2010 
Kyselá HanaZpráva o životě Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích v letech 1918 - 1938bakalářská 2010 
Lunga VáclavP. Vincenc Janalík, administrátor farnosti Milotice v letech 1827 - 1855bakalářská 2010 
Bartoníčková LenkaSoupis heraldických památek v bývalém okrese Hořice.bakalářská 2009 
Bartošíková MagdaGenealogický rozbor rodu Serényibakalářská 2009 
Bogačová AnetaTěšínská větev rodu Beessů z Chrostinybakalářská 2009 
Knapiková JanaDenní život na Vizovickém zámku v 19. a 20. stoletíbakalářská 2009 
Stonišová MarianaŽivot a působení Karla Emanuela z Žerotína. (Poslední člen rodu a moravský místodržící.)bakalářská 2009 
Šuláková KateřinaDeníky Jana Jáchyma z Žerotína, jako pramen pro život šlechtice na počátku 18. stoletíbakalářská 2009 
Míchalová JanaHistorie rodu Auerspergů na našem území v průběhu 18. a 19. stoletíbakalářská 2008 
Řezáčová HelenaMožnosti využití písemných pozůstalostí pro poznání života šlechty v 17.-18. století na Moravě.bakalářská 2008 
Čanecký PavelGENEALOGICKÝ ROZBOR ŠLECHTICKÉHO RODU SEDLNICKÝCH Z CHOLTICbakalářská 2007 
Čápová VeronikaNová šlechta na Moravě v letech 1766-1772bakalářská 2007 
Dvořáková ZuzanaMoravská šlechta 17.-19. století ve světle knih Majestátu Desk zemských moravskýchbakalářská 2007 
Hermanová MichaelaSoupis heraldických památek na architektuře v Kroměříži do pol. 20. století (The list of heraldic monuments on the buildings in Kroměříž to the half of the 20th century)bakalářská 2007 
Mandát DavidPříspěvky k personálnímu stavu představitelů katolického duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918bakalářská 2007 
Mojžíšek VáclavPísemné prameny k dějinám cechů na severní Moravě a ve Slezskubakalářská 2007 
Włochová MarkétaBiogramy vybraných nobilitovaných civilních osob z českých zemíbakalářská 2007 
Beloritová MarkétaDějiny farnosti Šenov do roku 1848bakalářská 2006 


Židovská šlechta v českých zemích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2008 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Interaktivní pomůcka pro výuku heraldiky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub