Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV (vydání publikace)
Id projektuMěsto Havířov
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období11/2012 - 12/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceDotace bude využita na zvýšení nákladu tisku publikace Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV, která vznikla jako doprovodný text ke stejnojmenné výstavě konané v Galerii Maryčka MKS Havířov (leden-březen 2013). Katalog je plánován v nákladu 200 kusů, které budou hrazeny z prostředků grantu NAKI Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví.Zvýšením nákladu o dalších 200 ks (na celkových 400 ks), které budou sloužit pro potřeby města Havířov, se zajistí distribuce této popularizační práce o historii a zeměpisných jménech mezi obyvateli města, kde výzkum probíhal.Publikace Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV je jedním z výstupů projektu zabývajícího se zeměpisnými jmény jako svědky minulosti místa (http://projekty.osu.cz/mistapameti/). Popularizační formou představuje vývoj a dějiny města prostřednictvím nikoliv historických faktů, ale zeměpisných názvů a uličních jmen. Současně čtivou formou prezentuje vzpomínky pamětníků vztahující se k místům, a ukazuje, jakou roli hrají jména v budování vztahu obyvatel k jejich městu. Mladé město Havířov je tu představeno jako místo, jehož historie ukrytá ve jménech, je zajímavá a srovnatelná s městy s mmohem staršími kořeny.