Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů
Id projektuNT14502
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotacePředmětem řešení projektu je vytvoření klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů a ověření jeho využitelnosti v klinické praxi v podmínkách ČR. Nástrojem AGREE bude zhodnocena obsahová a metodologická kvalita dostupných zahraničních KDP. Vybraný KDP bude přeložen do češtiny a multidisciplinárním týmem odborníků bude adaptován nástrojem ADAPTE a přizpůsoben sociokulturním a organizačním podmínkám ČR. Adaptovaný KDP bude ověřován po dobu jednoho roku na vybraných klinických pracovištích akutní a dlouhodobé péče FN Ostrava. Průběžně budou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu pádů na odděleních a bude vyhodnocována efektivita doporučení a intervencí implementovaného KDP. Hlavním výstupem projektu bude ověřený KDP, který bude připraven k použití v klinické praxi v lůžkových zdravotnických zařízeních, a metodiky adaptace, implementace a evaluace KDP, které budou využitelné při vývoji a adaptaci dalších klinických ošetřovatelských postupů, jež v ČR zcela absentují.