Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Epidemiologie a genetika schizofrenie
Id projektuNT14504
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotaceNáplní předkládaného projektu je posouzení významu genetických a dalších rizikových faktorů, které se uplatňují při vzniku schizofrenie. Projekt bude realizován formou epidemiologické studie 400 případů a 400 kontrol. Výsledky projektu mohou přispět k časné identifikaci rizikových osob a k následné primární i sekundární prevenci tohoto onemocnění.