Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odhalování časné evoluce eukaryotické buŇky průzkumem genomu eukaryotického nadkmene Discoba
Id projektu13-24983S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceEukaryota se vyvinula do obrovské rozmanitosti na úrovni buněčné organizace i jejích molekulárních základů. Mnoho zásadních aspektů časné evolucní historie eukaryot a jejich buněk však stále zůstává nejasných. Discoba jsou nedávno ustanoveným nadkmenem zahrnujícím rozmanitá jednobunečná eukaryota (protista) s potenciálně primitivními buněčnými a genomovými znaky; některé hypotézy dokonce předpokládají, že koren eukaryotické fylogeneze leží právě ve skupine Discoba. Přesnějšímu pochopení pozice a role diskobu v evoluci eukaryot brání velmi omezený a nerovnomerný sampling genomových sekvencí diskobu. Proto navrhujeme projekt sekvenování, anotace a analýzy genomu několika diskobu a jednoho zástupce záhadné eukaryotické linie Malawimonadida morfologicky podobné diskobum. Získaná genomová data budou prozkoumána postupy srovnávací genomiky s cílem osvětlit biologii sekvenovaných organismu a především zodpovědět ústřední otázky časné evoluce a fylogeneze eukaryot.