Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
Id projektuFRVŠ_977/2013
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Anotace Projekt je zaměřen na inovaci vyučovaných metod a samostatné práce studentů v oblasti sběru a analýzy terénních dat v oblasti hydrologie, fluviální geomorfologie a geoekologie. Zásadně inovuje a doplňuje vybavení potřebné k měření rychlostí proudění a záznamu změřených dat na malých a středních vodních tocích v době sucha i povodňových průtoků. Současné vybavení katedry fyzické geografie a geoekologie je za hranicí životnosti, neumožňuje provádět komplexní hydrometrická měření a nereflektuje vývoj měřící techniky v této oblasti. Studenti tak po příchodu na pracovní trh nemají praktické dovednosti v oblasti použití měřícího zařízení a nemají zkušenosti s odvozováním jeho systémových chyb, což snižuje jejich uplatnitelnost. Investiční prostředky budou využity na pořízení moderní a v operativní praxi standardně využívané měřící techniky pro terénní měření rychlosti proudění vody a plochy měrných profilů (StreamPro ADCP, hydrometrická mikrovrtule OTT C2, měřič rychlostí proudění OTT Nautilus) s cílem zvýšit kompetence studentů v oblasti terénních měření a vyhodnocování terénních dat a umožnění studentské experimentální činnosti při terénních cvičeních a zpracování závěrečných prací.