Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Martin Adamec


titul, jméno, příjmení:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 301, budova L
funkce:
obor činnosti:geografické informační systémy, pedagogický poradce FGG
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2304
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/clenove.php?cat=osobni&id=52&lang=cz

Vzdělání

Mgr., RNDr. - obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Ph.D. - obor Geoinformatika, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 

Zaměstnání, praxe

Geodis Brno, zpracování dat inženýrských sítí
PřF OU Ostrava, odborný asistent
 

Odborné zaměření

Geografické informační systémy - Využití nástrojů GIS v hydrologickém modelování: tvorba a analýzy DMT; hydrologické modelování
Aplikace GIT v tématickém mapování - Využití geoinformačních technologií včetně UAS v tématickém mapování zaměřeném na ochranu krajiny: využití geoinformačních technologií pro tematické mapování; tvorba tematických vrstev a mapových výstupů v GIS
 


Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Gesty kartografie
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2021
ediční a redakční práce

24. kartografická konference
Radek Dušek, Renata Popelková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2016
ostatní

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Geometrická přesnost mentálních map
Radek Dušek, Martin Adamec, Tomáš Holčák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
ostatní

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

INFLUENCE OF SCHEMATIZATION DETAILNESS ON THE RESULTS OF RAINFALL-RUNOFF MODELLING IN THE LUBINA RIVER BASIN
Martin Adamec, Lukáš Noska, David VOJVODÍK
Rok: 2014, GeoScience Engineering
článek v odborném periodiku

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2014
ostatní

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... další autoři
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa)
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Povodí Stonávky - využití území v roce 1836
David VOJVODÍK, Monika Mulková, Martin Adamec
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Povodí Stonávky - využití území v roce 2012
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Cultural diversity for ecologists: Why are there so many languages in the tropics and what can we do to conserve them?
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní diverzita pro ekology: distribuce a ohrožení druhové a jazykové diverzity na Nové Guineji
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Rok: 2013
stať ve sborníku

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Rok: 2013
certifikované metodiky a postupy

Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.
Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci
Luděk Krtička, Martin Adamec, Pavel Bednář
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models
Martin Adamec, Milan Trizna, Veronika Říhová, Jan Unucka, Marcela Gergeľová
Rok: 2012, Acta Montanistica Slovaca
článek v odborném periodiku

Papua Nová Guinea. Jazykové skupiny. Průměrná nadmořská výška výskytu obyvatel jazykové skupiny.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Petr Bobáľ, Bronislav Devečka, Vladimíra KOLÁŘOVÁ, Vladimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál ... další autoři
Rok: 2011, Zprávy lesnického výzkumu
článek v odborném periodiku

Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí
Luděk Krtička, Renata Popelková, Martin Adamec
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky
Jan Unucka, Michaela Hořínková, Veronika Říhová, Petr Vavroš, Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Jozef Richnavský, Michaela Hořínková, Ondřej Malek, Petr Bobáľ, Michal Podhorányi, Martin Ďuricha, Petr Vavroš, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek ... další autoři
Rok: 2010, Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin
článek v odborném periodiku

Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Mapa přírodních hodnot - objektivní vyjádření hodnoty území?
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Rok: 2009, ArcREVUE
článek v odborném periodiku

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování
Martin Adamec, Jaromír Kaňok
Rok: 2008
stať ve sborníku

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
Jan Unucka, Martin Adamec
Rok: 2008, Vodohospodarsky Casopis / Journal of Hydrology and Hydromechanics
článek v odborném periodiku

GIS Day 2007
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování hydrologických extrémů s podporou DPZ a GIS.
Martin Adamec, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka, Dušan Žídek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování vlivu land use na erozní procesy s podporou GIS.
Jan Unucka, Martin Adamec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS
Martin Adamec, Lucie Březková, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na  predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše
Martin Adamec, Jan Unucka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Rok: 2005
stať ve sborníku

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

2x2 pohledy na měřítko mapy.
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2005
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Martin Adamec
Rok: 2004
působení v zahraničí

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Oponentní posudek FRVŠ 78/2003
Martin Adamec, Vít Voženílek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Renáta Svobodová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras, Martin Adamec
Rok: 2003, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Krmelová ZdenkaSrovnání ultrazvukových metod pro měření dna vodního tokudiplomová 2020 
Lacek DanielDigitální modely terénu pro hydrodynamické modelovánídiplomová 2020 
Prda DominikOvěření hydrodynamického modelu části toku Odrydiplomová 2019 
Pilchová TerezaVhodnost DMR 4G pro hydrodynamické modelovánídiplomová 2016 
Rucká LucieVliv prostorového rozlišení na výsledky srážkoodtokového modelovánídiplomová 2015 
Haseová AndreaVliv změny struktury krajiny na srážkovo-odtokové procesy v povodí Husího potokadiplomová 2014 
Niemcová VeronikaSrovnání semidistribuovaného a distribuovaného srážkoodtokového modeludiplomová 2014 
Ranoš DavidVoda v krajině a výuka na SŠdiplomová 2013 
Schönwälder MartinMožnosti vykreslení reliéfu pomocí DMT pro distribuované srážkoodtokové modelovánídiplomová 2013 
Vraspír JiříSRTM vs. Aster GDEM (srovnání hydrologických analýz DMT)diplomová 2013 
Doupal JiříDigitální model terénu pro hydrodynamické modelování v HEC-RASdiplomová 2011 
Noska LukášVliv podrobnosti schematizace na výsledky srážkoodtokového modelovánídiplomová 2011 
Hlavatík JanModelování vodní eroze půdydiplomová 2009 
Hořínková MichaelaPoužití metod Green-Ampt a SCS-CN ve srážkoodtokovém modeludiplomová 2009 
Janíková LucieAnalýza citlivosti srážko-odtokového modelu na přesnost DEMdiplomová 2009 
Inspektor TomášAtlas životního prostředí v Ostravě - část Využití krajinydiplomová 2008 
Krokerová KateřinaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Vodadiplomová 2008 
Mičulková JanaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Ovzdušídiplomová 2008 
Náhlík JiříStanovení infiltrace metodou Green a Amptdiplomová 2008 
Svobodová LucieStanovení infiltrace metodou SCSdiplomová 2008 
Škarpich VáclavAtlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěžediplomová 2008 
Stodůlková HanaRozšíření vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodřídiplomová 2007 
Goldman OndřejProstorová analýza vybraných invazních druhů rostlin na území CHKO Pálavadiplomová 2006 
Truksa ErikDefinice a přístupy k vymezení vodních útvarůbakalářská 2020 
Fabiánová KateřinaZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2019 
Krmelová ZdenkaZaměření a tvorba modelu hladiny a dna vodního tokubakalářská 2018 
Šandor JakubZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2018 
Vatras PetrZaměření hladiny a dna úseku vodního tokubakalářská 2018 
Majer FilipTopologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických mapbakalářská 2017 
Malenovská MartinaNaučná stezka v přírodním parku Chřibybakalářská 2017 
Sýkorová JanaMetody batymetrie malých vodních tokůbakalářská 2017 
Feber LukášSrovnání algoritmů Multiple vs. Single Flow Direction.bakalářská 2016 
Klusová AnetaNové mapování výškopisu území České republiky - srovnání hydrologických analýzbakalářská 2016 
Spálovský VilémTestování možností a limitů zařízení pro měření průtoků ADCPbakalářská 2016 
Stanovský TomášSrovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z výškopisných dat ČÚZKbakalářská 2016 
Zmeltyová NelaMožnosti využití LPIS pro sledování změn ve využití země pro hydrologické účelybakalářská 2016 
Malenovská MartinaNaučná stezka v přírodním parku Chřibybakalářská 2015 
Melišík PeterZměny ve struktuře vegetace nad hranicí lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2015 
Jakubíková PetraSrovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z dat DMR4G a ZABAGED.bakalářská 2014 
Urbánek MichalAnalýza klidových zón v oblasti CHKO Jeseníkybakalářská 2014 
Zwinger JanPodklady pro mapování rozlivů povodní v Opavěbakalářská 2014 
Dupaľ LukášAnalýza výskytu kůrovce a rozpadu lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Mikulajčík RadimVyužití GIS v operačním řízení HZS MSK na IBC.bakalářská 2013 
Patočka AlešAnalýza výskytu kůrovce a rozpadu lesa v CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Rucká LucieSrovnání DMR 4G a výškopisu ZABAGEDbakalářská 2013 
Vícha PavelAnalýza klidových zón v oblasti CHKO Jeseníkybakalářská 2013 
Danel MariuszVliv podrobnosti schematizace srážkoodtokového modelu na odvozované hodnoty CNbakalářská 2012 
Farkasová KatarínaZpracování časové řady osevních plánů v GIS pro potřeby srážkoodtokového modelováníbakalářská 2011 
Ranoš DavidZáplavy a protipovodňová opatření na řece Opavěbakalářská 2011 
Veverka LukášZimní turistický atlas Moravskoslezských Beskydbakalářská 2011 
Starý VlastimilProblematika výškopisných dat ZABAGEDbakalářská 2010 
Velčovský PavelLetní turistický atlas Beskydbakalářská 2010 
Vraspír JiříSrovnání digitálních modelů terénu SRTM a Aster GDEMbakalářská 2010 
Vyhlídal JanProblematika výškopisných dat ZABAGEDbakalářská 2010 
Janoušek PetrAnalýza podkladových dat pro studie výškových staveb v GISbakalářská 2009 
Musil JanOblasti se změnou land-cover pro povodí vodoměrných stanicbakalářská 2009 
Potempa AlešNávrh databáze mapových listů na KFGGbakalářská 2009 
Vrubel FrantišekPorovnání návrhových záplavových území s plochami fluvizemí v povodí Lubinybakalářská 2009 
Juroszek WaldemarMapování ZCHÚ Meandry Lučinybakalářská 2008 
Korcová IvanaData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2008 
Psota KarelMapování fytocenóz odvalu Ema v Ostravěbakalářská 2008 
Slavík OndřejZpracování dat fytocenologického mapování odvalu Odra v Ostravěbakalářská 2008 
Trunečka KarelMapování studen a septikůbakalářská 2008 
Koutná IvaMapování antropogenních sedimentů v okolí silnice Hvězda-Ovčárna (horní část)bakalářská 2007 
Lukášová JanaData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2007 
Paleček MartinMapování antropogenních sedimentů v okolí silnice Hvězda - Ovčárna (dolní část)bakalářská 2007 
Urbášek PavelData pro tvorbu DMT v inundačních oblastechbakalářská 2007 
Fojtík BronislavMožnosti zpracování digitálního modelu terénu v různých softwarových produktechbakalářská 2006 
Inspektor TomášAtlas životního prostředí v Ostravě - část Krajinabakalářská 2006 
Kaňoková MonikaVýskyt křídlatky japonské ve vybraném úseku řeky Ostravicebakalářská 2006 
Krokerová KateřinaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Vodabakalářská 2006 
Mičulková JanaAtlas životního prostředí v Ostravě - část Ovzdušíbakalářská 2006 
Pastorková BarboraVýskyt tornád na území České republikybakalářská 2006 
Škarpich VáclavAtlas životního prostředí v Ostravě - část Staré ekologické zátěžebakalářská 2006 
Špundová LucieTvorba vrstev pro GIS Obecního úřadu Brodek u Přerovabakalářská 2006 


Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
Hlavní řešitelRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub