Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
Id projektuGA13-00790S
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePrimárním záměrem je změřit politickou hodnotu, která byla přisuzována zjišťování obcovací řeči/národnosti pri sčítání lidu v českých zemích. Docílení co největší početnosti národa bylo vnímáno jako důležitý instrument v boji o politickou moc. Projekt ukáže typické konfliktní situace na centrální, regionální i lokální úrovni, které národnostní spory mezi Čechy, Němci a Poláky vyvolaly během sčítání lidu a při interpretaci výsledku. Hlavní deviza projektu spočívá v komparaci období 1880-1910 a 1921-1930. Dosud byly sledovány hlavně národnostní konflikty související se sčítáními lidu do roku 1918, kde se poukazovalo na zvýhodňování Němců zavedením kategorie "obcovací rec". Podrobná analýza situace po roce 1918 dosud nevznikla, neboť nahrazení obcovací řeči národností bylo považováno za všelék. Pravdou však je, že podstata konfliktu tkvěla vždy v rozporech mezi národnostmi.