Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Id projektuRRC/04/2012
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia, kteří jsou studenty na Ostravské univerzitě v Ostravě. Podpora bude realizována formou stipendia pro studentku doktorského studia, která se podílela na publikaci článku v impaktovaném časopise a na dalších vědeckých aktivitách uvedených ve strukturovaném životopise. Podpora bude vyplácena v pravidelných (měsíčních) intervalech po dobu trvání projektu, tedy od 1.1.2012 do 30.9. 2013. Nové poznatky, získané s využitím dotace MSK, budou prezentovány na zahraniční konferenci a publikovány v odborném časopise s impakt faktorem.