Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu
Id projektuMSK
Hlavní řešitelMgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
Období4/2012 - 9/2013
PoskytovatelCentrum regionálních studíí, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na tři oblasti: 1. Kulturněhistorické bádání v rovině areálovosti se zaměřením na region severovýchodní Moravy a Slezska. 2. Lexikografii, renovaci a inovaci Kulturněhistorické encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, vydané v roce 2005, obsahující 2091 hesel z oblastí: historie, literatury psané česky, německy a polsky, výtvarného umění, architektury, hudby, demografie, folkloristiky, divadelnictví, jazykovědy, rozhlasu, televize a žurnalistiky. 3. Zvýšení kompetence mladých badatelů zejména z řad doktorandů a absolventů, jejich zapojení do týmu, který je složen ze zkušených vědců. CÍLE PROJEKTU: - Kontextové studium specifické mezioborové problematiky, která bude zprostředkována ve sdělné podobě a přispěje k pochopení dějin myšlení, kultury a umění. - Sledování souběžnosti českých, polských, německých dějin, přičemž výstupem budou jak dílčí studie, stati a články, tak výkladová hesla. - Aktualizace databáze a renovace encyklopedie. POSTUP při dosahování konkrétních cílů se bude konat ve 3 základních krocích: První krok: Kontrola stávajících hesel a jejich doplnění o nové údaje, jako jsou datum úmrtí, vytvoření nového díla, doplnění nového titulu sekundární literatury a podobně. Druhý krok: Kontrola a ověření hesláře, stanovení nových hesel, a to v počtu cca dvě stě. Přípravné práce byly již zahájeny v roce 2011, kdy byla vedoucími jednotlivých tematických oblastí vytipovaná hesla k inovaci a vypracován návrh na zařazení nových hesel. Třetí krok: Vytvoření konečné podoby textové a obrazové části encyklopedie, redakční úpravy, jazykové korektury, oponování a následné druhé vydání. KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU: Po ukončení projektu bude k dispozici aktualizovaná verze tematicky unikátní lexikografické práce, jakou nemá k dispozici žádný kraj v České republice a v sousedních zemích. Nové vydání encyklopedie přispěje ke zveřejnění a propagaci duchovní kultury a vědeckého potenciálu kraje.